You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 17-21 mai 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX S.A (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998;
  Proiect de lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare;
  Proiect de lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991;
  Proiect de lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 - 1945";
  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Propunerea legislativă cu privire la societățile de depozitare publică, inițiată de domnii deputați Pecsi Ferenc și Vida Iuliu;
  Propunerea legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii aflate în dificultate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind fondul de instalare a persoanelor disponibilizate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime, inițiată de doamna deputat Mariana Stoica;
  Propunerea legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României și aprobată prin Legea nr.241/1998 investitorilor care au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra;
  Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Chereluș, județul Arad, inițiată de domnul deputat Emil Putin;
  Propunerea legislativă privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, inițiată de domnul deputat Grădinaru;
  Proiect de lege privind soluționarea conflictelor de muncă;
  Proiect de lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea fondului de îndatorare publică externă a României pe anul 1998;
  Lege pentru înființarea și organizarea inspecției muncii;
  Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997;
  Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența juridică reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Otawa, la 25 mai 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar;
  Lege aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997.
  4   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  5   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  6   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997.
  7   Răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.
  8   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.