You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (procedură de urgență).
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.17 din 8 aprilie 1997 pentru prelungirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locativeInformare cu privire la restituirea inițiatorului (Guvern) a proiectului de lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Georgia, semnată la Tbilisi, la 1 iulie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998;
  Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Kazahstan, semnată la București la 21 septembrie 1998;
  Legea pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Organizației Internaționale a Muncii, adoptat la Conferința Generală a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 19 iunie 1997;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 1998;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 6-9 aprilie 1999.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 38/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române și reorganizarea Societății naționale a Căilor Ferate Române.
  5   Suspendarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian.