You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-11-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Vasile Vetișanu - evocarea a două uriașe personalități ale culturii române - Alexandru Hașdeu și Bogdan Petriceicu Hașdeu;
   1.2  Lazăr Lădariu - câteva argumente ce caracterizează demersurile și faptele PUNR;
   1.3  Viorel Pop - enumerarea "efectelor dezastruoase pentru economia românească", ce decurg din aplicarea Ordonanței nr.59/1997;
   1.4  Becsek Garda Dezideriu Coloman - denunțarea campaniei antimaghiare "prin intermediul mass-mediei";
   1.5  Petre Țurlea - apel "la unitate în jurul Bisericii Ortodoxe Române";
   1.6  Nicolae Groza - despre politica Ministerului Cercertării și Tehnologiei în domeniul manageriatului în cercetarea științifică românească;
   1.7  Dumitru Bălăeț - câteva propuneri în domeniile învățământului, culturii și administrației pentru "a se reveni la o situație normală" a românilor din județele Covasna și Harghita;
   1.8  Romulus Raicu - transmiterea îngrijorării pentru "lipsa de decizie a Guvernului în vederea remedierii situației Combinatului "Romag" Drobeta";
   1.9  Emanoil Dan Barbaresso - completare la intervenția domnului Romulus Raicu;
   1.10  Neculai Popa - analiză critică a unui an de guvernare a actualei coaliții;
   1.11  Petru Șteolea - solicitare adresată Guvernului de a prelungi termenul de distribuire a cupoanelor pentru țărani până la 1 decembrie 1997;
   1.12  Romulus Raicu - replică replică la chestiunea "ROMAG"-ului.
  2   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor.
  3   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României;
  proiectul de Lege privind activitatea bancară;
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale;
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării, nr.16/1994;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluționare din Decembrie 1989.
  4   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor (Încheierea dezbaterilor. Amânarea votului final.)
  5   Informarea plenului Camerei Deputaților de către domnul deputat Marius Trifu privind demisia domniei sale din Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr.42/1990.
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind cantinele de ajutor social (Amânarea votului final.)
  7   Dezbateri asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.