You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 14-10-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 1997

  1   Declarația P.D.S.R. cu privire la proiectul de modificare a Legii nr.42/1990.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 13-17 octombrie 1997.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească;
  Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Djakarta la 3 iulie 1996;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole din activitatea anilor 1994-1996 (procedură de urgență).
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor locale de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991;
  Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
  Proiectul de Lege privind aprobarea listei române de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației;.
  Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1996;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătorare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare de artă și științifice (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice (procedură de urgență);
  Propunerea privind sistemul național de decorații al României, inițiată de Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare, inițiată de domnul deputat Gheorghe Ana - PDSR (procedură de urgență);
  4   Aprobarea comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării - nr.16/1994;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției române.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 (Amânarea votului final).
  8   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați.