You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-09-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propuneri legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware și software, elemente de comunicare și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare al finanțelor publice;
  Proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice (procedură de urgență;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de export-import a Japoniei în sumă de 50 de milioane de dolari S.U.A., semnat la Tokio, la 14 iunie 1997;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol în sumă de 350 milioane de dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington, la 1 iulie 1997;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere-program de cooperare a Olandei cu România 1997, semnat la București, la 25 februarie 1997;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1997 privind ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și București, la data de 4 și respectiv 5 iunie 1997;
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe Căile Ferate Române;
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe Căile Ferate din România;
  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, adoptat de Camera Deputaților în ședința din 10 iunie 1997 și respins de Senat în ședința sa din 18 septembrie 1997;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății comerciale Compania națională de transporturi aeriene române TAROM S.A.;
  Proiectul de Lege privind impozitul pe spectacole;
  Propunerea legislativă privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului special pentru achiziționarea strugurilor pentru vinificație din producția anului 1997 (procedura de urgență;
  Propunerea legislativă pentru acordarea unor facilități producătorilor de vin, inițiată de un număr de 4 deputați din Grupul parlamentar PDSR (procedura de urgență
  2   Dezbaterea proiectului ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 29-30 septembrie și 2 octombrie 1997.
  3   Aprobarea unor modificări în structura unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  4   Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea Legii partidelor politice (Amânarea votului final).
  5   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat. (Amânarea votului final).
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea comunei Baia de Arieș oraș (Amănarea votului final.