You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-05-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta, prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital;
  Lege privind acceptarea de către România a Codului Internațional de Management pentru Exploatarea în Siguranță a Navelor și pentru prevenirea poluării - Codul Internațional de Management al Siguranței, Codului ISM - adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A -741/18 din 4 noiembrie 1993.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă, în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1994;
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997;
  propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994, privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.134/1994, modificată prin Legea nr. 85/1996 și republicată.
  3   Propunere de procedură
  4   Votul asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.
  5   Informare privind depunerea moțiunii semnate de 63 de deputați (în problema taxelor noi pentru drumuri).
  6   Aprobarea programului de lucru pentru perioada 12-16 mai 1997.