You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Neculai Popa - constatarea că actuala putere "continuă în mod sfidător și cinic politizarea tuturor structurilor funcționale din economie și administrație";
   1.2  Lazăr Lădariu - atenționare cu privire la "tensionarea relațiilor interetnice, ajunse la cota de alertă";
   1.3  Vasile Vetișanu - susținerea unei chemări - apel către Patriarhia Ortodoxă Română în problema concilierii cu Biserica greco-catolică;
   1.4  Mitică Bălăeț - despre "cazul Lepșa" și imperativele unei politici pronaționale;
   1.5  Daniela Popa - o informare privind "evoluția luptei anticorupție în județul Dâmbovița";
   1.6  Petre Țurlea - prezentarea câtorva aspecte ale vieții politice din județele Covasna și Harghita;
   1.7  Petru Dugulescu - denunțarea "actelor de barbarie religioasă" petrecute pe 30 martie a.c. în comuna Ruginoasa;
   1.8  Florea Buga - analiză a stării de sănătate a populației la ora actuală; apel pentru mărirea bugetului pentru sănătate;
   1.9  Marian Ianculescu - apel către Guvernul României pentru acordarea ajutoarelor necesare familiilor sinistrate din cauza inundațiilor;
   1.10  Mihai Dorin Drecin - despre importanța unei instituții "cu certă aură istorică": banca "Albina" din Sibiu;
   1.11  Nicolae Leonăchescu - adresarea unui apel "tuturor pentru a acorda sectorului de cercetare importanța pe care o merită";
   1.12  Eugen Nicolicea - denunțarea unor planuri ce "pot duce la dezbinarea țării";
   1.13  Nicolae Ionescu - atitudine împotriva "tuturor inițiativelor, actelor și măsurilor luate de actualii guvernanți în favoarea maghiarilor";
   1.14  Petru Bejinariu - evocarea personalității folcloristului Simion Florea Marian la 90 de ani de la moartea acestuia;
   1.15  Viorica Afrăsinei - marcarea unui "moment remarcabil al istoriei române": 90 de ani de la răscoala din 1907;
   1.16  Sorin Victor Lepșa - replică la unele afirmații ale domnului Mitică Bălăeț.
  2   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare (Procedură de urgență. Respingerea proiectului de lege.)
  3   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și aistență socială.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă.
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu FMI;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstructie și Dezvoltare vărsată în monedă națională și existența în contul Băncii Naționale a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent.