Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Almășan Liviu în legislatura 2004-2008?

583 voturi 1 2 3 4 5 6 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 30.09.2008 13:43 4514 Vot final
PL 436/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
DA
2. 30.09.2008 13:42 4513 Vot final
PL 562/2007 privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca
DA
3. 30.09.2008 13:41 4559 Vot final
PL 679/2007 privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor
DA
4. 30.09.2008 13:41 4512 Vot final
PL 564/2007 privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București
DA
5. 30.09.2008 13:40 4558 Vot final
PL 253/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
6. 30.09.2008 13:40 4509 Vot final
PL 467/2008 pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
DA
7. 30.09.2008 13:37 4507 Vot final
PL 835/2007 privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
NU
8. 30.09.2008 13:35 4505 Vot final
PL 230/2008 pentru modificarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
DA
9. 30.09.2008 13:35 4508 Vot final
PL 800/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
DA
10. 30.09.2008 13:34 4506 Vot final
PL 680/2007 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
11. 30.09.2008 12:34 4500 Propunere vot nominal
PL 263/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
Nu a votat
12. 30.09.2008 12:32 4503 Vot final
PL 288/2008 pentru completarea art.126 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
NU
13. 16.09.2008 19:10 4431 Vot final asupra moțiunii "Guvernarea de dreapta un eșec pentru educație" DA
14. 16.09.2008 19:09 4430 Propunere vot moțiune (vot secret electronic) NU
15. 16.09.2008 19:07 4429 Prezență DA
16. 15.04.2008 12:45 4283 Vot final
Respingere PL 30/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare
DA
17. 15.04.2008 12:44 4282 Vot final
Respingere PL 29/2008 pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
NU
18. 15.04.2008 12:44 4281 Vot final
PL 171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației
DA
19. 15.04.2008 12:43 4279 Vot final
PL 903/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
20. 15.04.2008 12:43 4280 Vot final
PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
NU
21. 15.04.2008 12:42 4278 Vot final
PL 58/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
NU
22. 15.04.2008 12:42 4277 Vot final
PL 115/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
DA
23. 15.04.2008 12:41 4275 Vot final
PL 57/2008 pentru completarea art.174 din Legea învățământului nr.84/1995
DA
24. 15.04.2008 12:41 4276 Vot final
PL 106/2008 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007
Abținere
25. 15.04.2008 12:40 4273 Vot final
Respingere PL 45/2008 privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
DA
26. 15.04.2008 12:40 4274 Vot final
PL 52/2008 privind înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor
DA
27. 15.04.2008 12:39 4272 Vot final
PL 95/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
28. 12.02.2008 12:38 3982 Vot final
PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
NU
29. 12.02.2008 12:38 3981 Vot final
PL 729/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
NU
30. 12.02.2008 12:37 3980 Vot final
Respingere PL 795/2007 privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate
DA
31. 12.02.2008 12:36 3979 Vot final
PL 224/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
DA
32. 12.02.2008 12:36 3978 Vot final
PL 350/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
DA
33. 12.02.2008 12:35 3976 Vot final
PL 854/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
DA
34. 12.02.2008 12:35 3977 Vot final
PL 778/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
NU
35. 12.02.2008 12:35 3975 Vot final
PL 885/2007 pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică(OCDE)
DA
36. 12.02.2008 12:34 3983 Prezență Nu a votat
37. 12.02.2008 12:34 3974 Vot final
Respingere PL 796/2007 de modificare și completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006
DA
38. 12.02.2008 12:26 3963 Retrimitere la comisie
PL 427/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
39. 12.02.2008 12:26 3962 Retrimitere la comisie
PL 761/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
DA
40. 12.02.2008 12:25 3961 Retrimitere la comisie
PL 502/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
DA
41. 05.02.2008 12:40 3948 Vot final
PL 743/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
NU
42. 05.02.2008 12:40 3950 Vot final
PL 766/2007 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994
DA
43. 05.02.2008 12:40 3949 Vot final
PL 710/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
NU
44. 05.02.2008 12:39 3945 Vot final
PL 884/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
DA
45. 05.02.2008 12:39 3944 Prezență Nu a votat
46. 05.02.2008 12:31 3947 Retrimitere la comisie
PL 801/2007 pentru completarea art.258 din Codul penal
NU
47. 04.12.2007 12:58 3785 Vot final
PL 701/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NU
48. 04.12.2007 12:58 3784 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
DA
49. 04.12.2007 12:57 3783 Vot final
Respingere PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
DA
50. 04.12.2007 12:57 3782 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
DA
51. 04.12.2007 12:56 3781 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
NU
52. 04.12.2007 12:56 3780 Vot final
Respingere PL 628/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare
NU
53. 04.12.2007 12:55 3779 Vot final
Respingere PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
DA
54. 04.12.2007 12:55 3778 Vot final
Respingere PL 618/2007 de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
DA
55. 04.12.2007 12:54 3776 Vot final
Respingere PL 504/2007 privind medicina școlară
NU
56. 04.12.2007 12:54 3777 Vot final
Respingere PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
57. 04.12.2007 12:54 3775 Vot final
Respingere PL 201/2005 privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare
DA
58. 04.12.2007 12:53 3773 Vot final
Respingere PL 598/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
NU
59. 04.12.2007 12:53 3774 Vot final
Respingere PL 613/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
60. 04.12.2007 12:52 3772 Vot final
Respingere PL 597/2007 privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
61. 04.12.2007 12:52 3771 Vot final
Respingere PL 573/2007 privind modificarea Codului Fiscal
NU
62. 04.12.2007 12:52 3770 Vot final
Respingere PL 419/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal
DA
63. 04.12.2007 12:51 3769 Vot final
Respingere PL 447/2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
64. 04.12.2007 12:51 3768 Vot final
Respingere PL 416/2007 pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
65. 04.12.2007 12:51 3767 Vot final
Respingere PL 449/2007 privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale
DA
66. 04.12.2007 12:50 3764 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
67. 04.12.2007 12:50 3766 Vot final
Respingere PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
NU
68. 04.12.2007 12:50 3765 Vot final
Respingere PL 436/2007 privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
DA
69. 04.12.2007 12:49 3762 Vot final
PL 684/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi
DA
70. 04.12.2007 12:49 3763 Vot final
PL 767/2007 pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
DA
71. 04.12.2007 12:48 3760 Vot final
PL 587/2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
NU
72. 04.12.2007 12:48 3761 Vot final
Adoptare PL 694/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
73. 04.12.2007 12:47 3759 Vot final
PL 722/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
DA
74. 04.12.2007 12:47 3757 Vot final
PL 698/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
DA
75. 04.12.2007 12:47 3758 Vot final
PL 699/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
DA
76. 04.12.2007 12:46 3756 Vot final
PL 700/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
DA
77. 04.12.2007 12:46 3755 Vot final
PL 688/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
NU
78. 04.12.2007 12:45 3754 Vot final
PL 687/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
DA
79. 04.12.2007 12:45 3753 Vot final
PL 674/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
DA
80. 04.12.2007 12:44 3752 Vot final
PL 752/2007 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
DA
81. 04.12.2007 12:44 3751 Vot final
PL 753/2007 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
DA
82. 04.12.2007 12:43 3749 Vot final
PL 754/2007 pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
DA
83. 04.12.2007 12:43 3750 Vot final
Respingere PL 733/2007 privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată
DA
84. 04.12.2007 12:42 3748 Vot final
PL 751/2007 pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
DA
85. 04.12.2007 12:42 3747 Vot final
PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
NU
86. 04.12.2007 12:41 3746 Vot final
Respingere PL 606/2006 privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială
DA
87. 04.12.2007 12:40 3744 Vot final
PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
NU
88. 04.12.2007 12:40 3743 Vot final
PL 677/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
NU
89. 06.11.2007 12:55 3588 Vot final
PL 222/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
NU
90. 06.11.2007 12:54 3586 Vot final
Respingere PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
91. 06.11.2007 12:54 3587 Vot final
Respingere PL 652/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
Abținere
92. 06.11.2007 12:53 3585 Vot final
Respingere PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
93. 06.11.2007 12:53 3584 Vot final
Respingere PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
NU
94. 06.11.2007 12:52 3583 Vot final
Respingere PL 602/2007 privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă
DA
95. 06.11.2007 12:52 3582 Vot final
PL 642/2007 privind modelele de utilitate
NU
96. 06.11.2007 12:52 3581 Vot final
PL 462/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
NU
97. 06.11.2007 12:51 3579 Vot final
PL 686/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
DA
98. 06.11.2007 12:51 3580 Vot final
PL 490/2007 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
Abținere
99. 06.11.2007 12:50 3577 Vot final
PL 673/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale
DA
100. 06.11.2007 12:50 3576 Vot final
PL 634/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 12 august 2022, 9:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro