Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 10.02.2021 Versiunea pentru printare
Miercuri, 10 februarie 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
12:33 25345 Prezență 260 - - - -
  PHC 10/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic
12:37 25346 Vot final adoptare 299 297 1 0 1
  PHC 11/2021 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:38 25347 Vot final adoptare 297 295 0 0 2
  PHC 12/2021 Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:39 25348 Vot final adoptare 306 303 2 0 1
  PHC 13/2021 Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților
12:40 25349 Vot final adoptare 309 309 0 0 -
  PL 409/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.
12:41 25350 Vot final adoptare - lege ordinară 306 306 0 0 -
  PL 109/2016 privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice
12:42 25351 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 445/2016 pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
12:43 25352 Vot final respingere - lege ordinară 311 280 31 0 -
  PL 54/2017 pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:44 25353 Vot final respingere - lege ordinară 309 277 31 0 1
  PL 279/2016 pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
12:45 25354 Vot final respingere - lege ordinară 313 310 2 0 1
  PL 398/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
12:46 25355 Vot final respingere - lege ordinară 308 305 1 1 1
  PL 402/2016 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:48 25356 Vot final respingere - lege ordinară 308 273 1 32 2
  PL 385/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
12:49 25357 Vot final respingere - lege ordinară 311 308 1 0 2
  PL 545/2017 pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
12:50 25358 Vot final respingere - lege ordinară 315 314 0 0 1
  PL 333/2017 privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic
12:51 25359 Vot final respingere - lege ordinară 312 309 0 3 -
  PL 62/2018 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
12:52 25360 Vot final respingere - lege ordinară 313 313 0 0 -
  PL 95/2017 pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:53 25361 Vot final respingere - lege ordinară 310 309 0 0 1
  PL 386/2017 pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:54 25362 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 563/2017 pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:55 25363 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 109/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
12:56 25364 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 7/2018 pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
12:56 25365 Vot final respingere - lege ordinară 311 308 1 2 -
  PL 117/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:58 25366 Vot final respingere - lege ordinară 312 312 0 0 -
  PL 154/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
12:59 25367 Vot final respingere - lege ordinară 309 308 0 0 1
  PL 178/2018 pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
13:00 25368 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 264/2018 pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004
13:00 25369 Vot final respingere - lege ordinară 307 307 0 0 -
  PL 247/2018 privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
13:01 25370 Vot final respingere - lege ordinară 308 308 0 0 -
  PL 288/2018 pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
13:02 25371 Vot final respingere - lege ordinară 312 311 1 0 -
  PL 431/2018 pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
13:03 25372 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 480/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
13:04 25373 Vot final respingere - lege ordinară 313 313 0 0 -
  PL 353/2018 pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
13:05 25374 Vot final respingere - lege ordinară 310 309 0 0 1
  PL 642/2018 privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională
13:06 25375 Vot final respingere - lege ordinară 309 309 0 0 -
  PL 87/2019 pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
13:07 25376 Vot final respingere - lege ordinară 314 314 0 0 -
  PL 62/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
13:08 25377 Vot final respingere - lege ordinară 310 275 35 0 -
  PL 617/2015 pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare
13:09 25378 Vot final respingere - lege ordinară 308 176 128 1 3
  PL 93/2014 privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace
13:10 25379 Vot final respingere - lege ordinară 308 304 0 4 -
  PL 542/2011 privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
13:11 25380 Vot final respingere - lege ordinară 311 310 0 1 -
  PL 336/2015 privind Cinematografia
13:12 25381 Vot final respingere - lege ordinară 309 306 2 1 -
  PL 334/2016 pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
13:13 25382 Vot final respingere - lege ordinară 308 178 130 0 -
  PL 129/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
13:14 25383 Vot final respingere - lege organică 307 305 2 0 -
  PL 603/2013 pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993
13:15 25384 Vot final respingere - lege organică 313 311 1 1 -
  PL 491/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
13:16 25385 Vot final respingere - lege organică 312 179 129 3 1
  PL 550/2015 pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
13:17 25386 Vot final respingere - lege organică 313 178 133 1 1
  PL 61/2017 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13:18 25387 Vot final respingere - lege organică 313 176 135 1 1
  PL 463/2016 pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13:19 25388 Vot final respingere - lege organică 311 177 132 1 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 22:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro