Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2010
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..333      >>

înregistrări găsite: 333
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 30.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 338/2010
Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative
-
101. 30.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 395/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București, între Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
-
102. 30.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 396/2010
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naționale care sunt reținute atunci când resursele proprii tradiționale sunt puse la dispoziția bugetului U.E., semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
-
103. 30.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 450/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007
-
104. 29.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 170/2010
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
105. 29.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 282/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
106. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 357/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
-
107. 29.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 383/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
108. 29.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 389/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
-
109. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 397/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
-
110. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 415/2010
Proiect de Lege pentru îngrijirea copilului preșcolar
-
111. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 421/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
112. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 424/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
-
113. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 439/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
114. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 440/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
115. 28.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 381/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată
-
116. 08.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 548/2009
Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Muncă
117. 27.08.2010 RAPORT asupra PL nr. 243/2010
Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
118. 06.07.2010 RAPORT asupra PL nr. 508/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
119. 06.07.2010 RAPORT asupra PL nr. 280/2010
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii
-
120. 01.07.2010 RAPORT asupra PL nr. 346/2010
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
121. 01.07.2010 RAPORT asupra PL nr. 353/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă"
-
122. 01.07.2010 RAPORT asupra PL nr. 371/2010
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
-
123. 29.06.2010 Economică
124. 28.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 149/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Muncă
125. 25.06.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 141/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Industrii
126. 15.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 728/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
Juridică
127. 15.06.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 381/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
128. 15.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 244/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
129. 15.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 250/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
130. 15.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 314/2010
Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
-
131. 15.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 325/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
132. 15.06.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2010
-
133. 09.06.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.06.2010
-
134. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 125/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.
Economică
135. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 522/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
Economică
136. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 97/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
137. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 138/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
138. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 148/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
139. 03.06.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 185/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
140. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 296/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
-
141. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 319/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România și Banca Europeană de Investiții, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București, privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, semnat la Luxembourg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997 și a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 19 august 2009 și la Paris la 10 septembrie 2009 între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei încheiat la Paris la 4 iunie 1998
-
142. 03.06.2010 RAPORT asupra PL nr. 324/2010
Proiect de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles
-
143. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 227/2010
Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
144. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 232/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice
-
145. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 235/2010
Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național"
-
146. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 236/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea și valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor și fructelor
-
147. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 240/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea și valorificarea laptelui sub forma produselor procesate
-
148. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 242/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinerile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001
-
149. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 249/2010
Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice
-
150. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 272/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
151. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 274/2010
Propunere legislativă privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural
-
152. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 285/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național
-
153. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 295/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor de război
-
154. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 304/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținînd întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri
-
155. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 316/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
156. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 318/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009
-
157. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 323/2010
Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice
-
158. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 326/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
159. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 328/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
160. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 332/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
-
161. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 333/2010
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
-
162. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 339/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
163. 02.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 344/2010
Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
164. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 219/2010
Propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea circulației internaționale a materialelor vizuale și auditive cu caracter educațional, științific și cultural, cu protocol de semnătură și formă model de certificat puse la dispoziție în articolul IV a sus menționatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO
-
165. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 228/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
166. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 231/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 13¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
167. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 233/2010
Propunere legislativă privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ
-
168. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 237/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieței de Gros SA București și a centrelor de colectare a legumelor și fructelor către formele asociative ale producătorilor
-
169. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 238/2010
Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013
-
170. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 239/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru producerea de legume proaspete în spații protejate
-
171. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 241/2010
Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001
-
172. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 267/2010
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial
-
173. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 268/2010
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele ruse în cel de-al doilea război mondial
-
174. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 271/2010
Propunere legislativă "Legea holdingului"
-
175. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 278/2010
Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013
-
176. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 281/2010
Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
-
177. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 283/2010
Propunere legislativă privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații"
-
178. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 289/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
179. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 292/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
180. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 300/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
181. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 305/2010
Proiect de Lege privind holdingurile
-
182. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 306/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
183. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 307/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
184. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 327/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
185. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 329/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
186. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 334/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
187. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 342/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
188. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 345/2010
Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
189. 01.06.2010 AVIZ asupra PL nr. 349/2010
Propunere legislativă privind completarea articolului 8 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
190. 19.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 86/2010
Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declarațiile privind evidența nominală a salariaților și a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghișeului Unic)
-
191. 13.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 161/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2010
-
192. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 162/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
193. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 187/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
194. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 191/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
195. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 194/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
196. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 200/2010
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
-
197. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 203/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010
-
198. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 204/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
199. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 205/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 septembrie 2022, 13:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro