Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2022
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..249      >>

înregistrări găsite: 249
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
2. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Industrii
3. 29.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 30.06.2022
-
4. 29.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2022, 30.06.2022
-
5. 28.06.2022 asupra PL nr. 324/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.221din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
6. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 491/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
7. 28.06.2022 asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
8. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 276/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022
-
9. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 288/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020
-
10. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 289/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
11. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
-
12. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 305/2022
Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România și încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României
-
13. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 309/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
14. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 321/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
15. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 323/2022
Proiectul Legii entru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
17. - 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
18. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
19. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2022, 23.06.2022
-
20. 28.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022, 16.06.2022
-
21. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2022, 16.06.2022
-
22. 28.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2022, 23.06.2022
-
23. 27.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 175/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Juridică
24. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 445/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.
Industrii
25. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
Juridică
Apărare
26. 23.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 09.06.2022
-
27. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 09.06.2022
-
28. 22.06.2022 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
29. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 174/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
Apărare
30. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 225/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
Buget
Apărare
31. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 249/2022
Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
32. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 326/2022
Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
Apărare
33. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
34. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
35. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Buget
36. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
37. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
38. 16.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
39. 16.06.2022 asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
40. 16.06.2022 asupra PL nr. 300/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
-
41. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 29/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
42. 15.06.2022 asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
43. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 60/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic
-
44. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 100/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
45. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 189/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
46. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
47. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 213/2022
Propunere legislativă privind anularea unor creanțe bugetare, precum și pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
48. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 237/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite
-
49. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 238/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 239/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
51. 10.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 315/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene
-
52. 09.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
53. 09.06.2022 asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
-
54. 08.06.2022 asupra PL nr. 333/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Agricultură
Apărare
55. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
56. 06.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 119/2020
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
57. 06.06.2022 asupra PL nr. 555/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
-
58. 06.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 157/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
59. 06.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 197/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
Buget
60. 06.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 251/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
-
61. 06.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2022, 02.05.2022
-
62. 06.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.05.2022, 02.05.2022
-
63. 31.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 291/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Agricultură
64. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2022, 26.05.2022
-
65. 30.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2022, 26.05.2022
-
66. 27.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2022, 19.05.2022
-
67. 27.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2022, 19.05.2022
-
68. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 8/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Muncă
Juridică
69. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Buget
70. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 41/2022
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice
Agricultură
Juridică
71. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Muncă
Juridică
72. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 156/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
-
73. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 171/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2022 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
-
74. 17.05.2022 asupra PL nr. 225/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
-
75. 16.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 92/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Juridică
76. 16.05.2022 asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
77. 16.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2022, 12.05.2022
-
78. 16.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.05.2022, 12.05.2022
-
79. 12.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Buget
80. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 96/2022
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
81. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 153/2022
Propunere legislativă privind deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
82. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 155/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011
-
83. 12.05.2022 asupra PL nr. 228/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
84. 12.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
85. 12.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
86. 10.05.2022 asupra PL nr. 597/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
-
87. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 68/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Muncă
88. 09.05.2022 asupra PL nr. 536/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
-
89. 05.05.2022 asupra PL nr. 196/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
-
90. 05.05.2022 asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
-
91. 05.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 22/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
92. 05.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 159/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
-
93. 05.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 172/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
-
94. 05.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 14.04.2022
-
95. 05.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 07.04.2022
-
96. 05.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 21.04.2022
-
97. 05.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 21.04.2022
-
98. 05.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 14.04.2022
-
99. 28.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.03.2022, 31.03.2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 august 2022, 5:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro