Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2022
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..365      >>

înregistrări găsite: 365
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 03.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2022
-
2. 03.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2022
-
3. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 468/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România
-
4. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 482/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
-
5. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 484/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
-
6. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 485/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
7. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 487/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
8. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 491/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
-
9. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 492/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare
-
10. 27.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 316/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Învățământ
11. 26.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2022
-
12. 26.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2022
-
13. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 412/2022
Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil nuclear provenind din Federația Rusă pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei"
-
14. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 464/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
-
15. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 466/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
-
16. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 470/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind Codul penal
-
17. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 471/2022
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Regional "Memorialul Golgota Bucovinei"
-
18. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 473/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
19. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 474/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 și pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007
-
20. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 475/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
21. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 476/2022
Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
22. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 343/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
23. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 344/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
24. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 391/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
25. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 416/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
26. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 417/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
27. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 435/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
28. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 438/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
29. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 449/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021
-
30. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 461/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
31. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 463/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
32. 14.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2022
-
33. 14.09.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2022
-
34. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 317/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
35. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 319/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
-
36. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 410/2022
Propunere legislativă privind integrarea pe piața forței de muncă din România a cetățenilor străini pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
37. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 413/2022
Propunere legislativă privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score
-
38. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 414/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare
-
39. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 419/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2022 pentru modificarea art.155 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
40. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 420/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
41. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 421/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
42. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 422/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022
-
43. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 424/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
-
44. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 426/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
45. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 428/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
46. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 432/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice si sportului nr.69/2000
-
47. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 439/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022
-
48. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 448/2022
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice
-
49. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 454/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 455/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
51. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 456/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
52. 08.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
53. 04.07.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
54. 04.07.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2022
-
55. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2022
-
56. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2022
-
57. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2022
-
58. 30.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2022
-
59. 30.06.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2022
-
60. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 372/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
61. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 373/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
62. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 376/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
63. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 377/2022
Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafețe de teren
-
64. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 378/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
65. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
66. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 380/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
67. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 381/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015
-
68. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 382/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
69. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 383/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
70. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 384/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
71. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 385/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
72. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
73. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 387/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
-
74. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 389/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
75. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 392/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
76. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 396/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar
-
77. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 400/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
78. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 401/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
79. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 403/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
-
80. 29.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 404/2022
Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
81. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 271/2022
Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc
Sănătate
82. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 340/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021
-
83. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 341/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021
-
84. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
85. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 348/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
86. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
87. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 352/2022
Proiect de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
-
88. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 353/2022
Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
-
89. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
90. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 357/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
91. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 358/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
92. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 359/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
-
93. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 360/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
-
94. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 361/2022
Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
-
95. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
96. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 364/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
97. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 366/2022
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina
-
98. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 367/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
99. 21.06.2022 asupra PL nr. 243/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 4 octombrie 2022, 13:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro