Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2022 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2022

Număr înregistrări găsite: 61
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2022 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
4. PHCD 4/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
5. PHCD 5/2022 Proiect de Hotârâre privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
6. PHCD 6/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7. PHCD 7/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - „Calea către deceniul digital” COM (2021) 574
8. PHCD 8/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toți COM (2021) 573
10. PHCD 10/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030) COM(2021) 615
11. PHCD 11/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12. PHCD 12/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13. PHCD 13/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14. PHCD 14/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
15. PHCD 15/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Economia UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru guvernanța economică COM(2021) 662
16. PHCD 16/2022 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Corneliu Olar)
17. PHCD 17/2022 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Nicușor Halici)
18. PHCD 18/2022 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
19. PHCD 19/2022 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
20. PHCD 20/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2022 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
22. PHCD 22/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
23. PHCD 23/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății COM(2021)576
24. PHCD 24/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 COM(2021)634
25. PHCD 25/2022 Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Lucian Feodorov)
26. PHCD 26/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
27. PHCD 27/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii COM(2021) 577
28. PHCD 28/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de criză COM(2021) 689
29. PHCD 29/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
30. PHCD 30/2022 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
31. PHCD 31/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
32. PHCD 32/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE COM(2021) 644
33. PHCD 33/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară COM(2021)708
34. PHCD 34/2022 Proiect de Hotârâre privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
35. PHCD 35/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
36. PHCD 36/2022 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2021
37. PHCD 37/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
38. PHCD 38/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
39. PHCD 39/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă COM(2021) 699
40. PHCD 40/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională COM(2021) 770
41. PHCD 41/2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
42. PHCD 42/2022 Proiect de Hotârâre privind Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare COM(2021) 773
43. PHCD 43/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială COM(2021) 778
44. PHCD 44/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii COM(2021) 761
45. PHCD 45/2022 Proiect de Hotârâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
46. PHCD 46/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
47. PHCD 47/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului COM(2022)11
48. PHCD 48/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021)811
49. PHCD 49/2022 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unei funcții de secretar al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
50. PHCD 50/2022 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
51. PHCD 51/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități COM(2022)16
52. PHCD 52/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare COM(2022)133
53. PHCD 53/2022 Proiect de Hotârâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu" asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților
54. PHCD 54/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
55. PHCD 55/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere COM(2022)83
56. PHCD 56/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă COM(2022)140
57. PHCD 57/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărarea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
58. PHCD 58/2022 Proiect de Hotârâre privind urmărirea penală a unui deputat
59. PHCD 59/2022 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare COM(2022)141
60. PHCD 60/2022 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
61. PHCD 61/2022 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților din 24.02.1994

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 august 2022, 16:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro