Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputatilor organizeaza în zilele de 08 si 23 august 2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DIRECȚIA INFORMATICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII:

Posturi scoase la concurs
CONSULTANT - 1 post vacant pe durată nedeterminată vezi detalii post
REFERENT - 1 post vacant durată nedeterminată vezi detalii post
CONSILIER PARLAMENTAR - 1 post vacant durată nedeterminată vezi detalii post
Conditii de participare
consultant
 • Cetatenie româna;
 • Cunoasterea limbii române;
 • 18 ani împliniti;
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;
 • Cazier judiciar fara antecedente penale;
referent
 • Cetatenie româna;
 • Cunoasterea limbii române;
 • 18 ani împliniti;
 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;
 • Cazier judiciar fara antecedente penale;
consilier parlamentar
 • Cetatenie româna;
 • Cunoasterea limbii române;
 • 18 ani împliniti;
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
 • Vechimea minima în specialitate 3 ani
 • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;
 • Cazier judiciar fara antecedente penale;
 • Nu ati desfasurat activitati de politie politica, astfel cum este definita de lege;
 • Nu ati fost destituit dintr-o functie publica în ultimii 7 ani;
Probele de concurs
consultant
- Proba scrisa - 08.08.2022, ora 10:00
- Proba orala - 23.08.2022, ora 10:00
referent
consilier parlamentar
Bibliografia pentru concurs si tematica
consultant Tematica si bibliografie
referent Tematica si bibliografie
consilier parlamentar Tematica si bibliografie

Înscrierea la concurs se face la sediul Camerei Deputatilor din Palatul Parlamentului, între orele 10:00-12:00 în perioada 06.07.2022 - 02.08.2022 .
Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, dna Ioana-Irina Dumitru, telefon 021 4142265 sau interior 2265, apelabil din interiorul Palatului Parlamentului, str.Izvor nr.2-4.
Anunt publicat în data de 29.06.2022
REZULTATELE CONCURSULUI
Post Nr.  Candidati Selectie dosar Proba scrisa Proba orala Rezultate finale
consultant 1. 326 ADMIS ADMIS
79.16
Respins
63.33
Respins
71.25
2. 319 ADMIS ADMIS
72.33
ADMIS
96.00
ADMIS
84.17
3. 331 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
4. 289 ADMIS Respins
41.66
- Respins
referent 1. 338 ADMIS Respins
15.93
- Respins
2. 340 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
3. 320 ADMIS Respins
39.16
- Respins
4. 335 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
5. 315 ADMIS ADMIS
97.00
ADMIS
94.33
ADMIS
95.67
consilier parlamentar 1. 323 ADMIS ADMIS
80.83
ADMIS
93.66
ADMIS
87.25
Probele concursului se noteaza cu puncte de la 1 la 100
Selectia de dosare a fost publicat în data de 03.08.2022
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 10.08.2022
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 23.08.2022
Rezultatul final a fost publicat în data de 31.08.2022