Niculae SIN
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L9/08-01-2003  Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități Lege 554/2003
2. L19/21-01-2003  Propunere legislativă privind înființarea comunei Văcăreni, județul Tulcea Lege 471/2003
3. L20/21-01-2003  Propunere legislativă privind înființarea comunei Beștepe, județul Tulcea Lege 37/2004
4. L44/31-01-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
5. L47/05-02-2003  Propunere legislativă pentru înființarea comunei Hănțești, județul Suceava, prin reorganizarea comunei Adîncata Lege 473/2003
6. L48/05-02-2003  Propunere legislativă pentru înființarea comunei Capu-Cîmpului, județul Suceava, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei Lege 472/2003
7. L56/24-02-2003  Proiect de Lege pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava. Lege 209/2003
8. L57/24-02-2003  Proiect de Lege pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea Lege 206/2003
9. L58/24-02-2003  Proiect de Lege pentru înființarea comunei Popești, prin reorganizarea comunei Urechești, județul Vrancea Lege 207/2003
10. L59/24-02-2003  Proiect de Lege pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea. Lege 208/2003
11. L82/03-03-2003  Proiect de Lege privind înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea. Lege 205/2003
12. L134/09-04-2003  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Lege 43/2004
13. L165/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate. Lege 285/2003
14. L188/13-05-2003  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 401/2003
15. L233/01-07-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
16. L339/30-08-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale Lege 534/2003
17. L385/04-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
18. L386/28-06-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor Lege 28/2003
19. L388/13-08-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița Lege 144/2003
20. L444/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație Lege 575/2003
21. L447/02-10-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș Lege 185/2003
22. L475/16-10-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Roșiori, județul Bihor Lege 140/2003
23. L492/21-10-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Coșna, județul Suceava Lege 378/2003
24. L513/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții Lege 31/2003
25. L524/12-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
26. L530/01-01-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Cazasu, județul Brăila, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu Lege 376/2003
27. L533/20-11-2002  Propunere legislativă privind înființarea comunei Malu, județul Giurgiu Lege 377/2003
28. L590/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală Lege 255/2003
29. L594/23-12-2002  Proiect de Lege pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003