Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > István Erdei Dolóczki > mediation committees Versiunea pentru printare

ERDEI DOLÓCZKI István
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 21/30-01-1999  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994 aprobata prin Legea nr.136/1994 privind constituirea si utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificarile ulterioare. Lege 381/2001
2. 29/31-01-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania. Lege 355/2002
3. 56/22-01-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Lege 451/2001
4. 96/21-02-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/1997 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere. Lege 394/2001
5. 138/20-03-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. Lege 447/2002
6. 157/25-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare Lege 321/2003
7. 195/16-04-2002  Proiect de Lege privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice Lege 507/2002
8. 212/23-04-2002  Proiect de Lege privind prevenirea si combaterea pornografiei. Lege 196/2003
9. 220/10-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase. Lege 122/2002
10. 230/17-05-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni. Lege 220/2002
11. 231/10-06-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor in porturi. Lege 528/2002
12. 231/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare. Lege 19/2002
13. 232/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din imprumutul acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, catre societatile comerciale infiintate prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania. Lege 527/2003
14. 264/18-09-1997  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1997 privind navigatia civila. Lege 412/2002
15. 288/10-05-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Lege 650/2002
16. 293/16-05-2001  Proiect de Lege privind evaluarea conformitatii produselor. Lege 608/2001
17. 300/21-04-2003  Proiect de Lege privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora Lege 449/2003
18. 373/04-07-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale. Lege 643/2002
19. 378/05-07-2000  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de inventie. Lege 203/2002
20. 391/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania. Lege 230/2003
21. 395/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere. Lege 222/2003
22. 402/31-08-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri. Lege 47/2003
23. 410/01-08-2001  Propunere legislativa privind Legea transportului in regim de taxi. Lege 38/2003
24. 420/10-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societatilor comerciale aflate in proces de privatizare, reprezentand penalitati si majorari de intarziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice. Lege 644/2002
25. 443/29-12-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international. Lege 231/2004
26. 536/25-09-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr.163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. Lege 772/2001
27. 537/09-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.53/2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte Lege 537/2003
28. 540/25-09-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999. Lege 53/2002
29. 542/20-10-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie. Lege 178/2003
30. 544/20-10-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor. Lege 37/2002
31. 549/24-10-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. Lege 193/2003
32. 568/11-10-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului International al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia Comitetului Securitatii Maritime MCS.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996. Lege 34/2002
33. 588/02-11-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacitatilor de infrastructura feroviara. Lege 127/2002
34. 593/14-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare. Lege 143/2003
35. 656/20-11-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar. Lege 299/2002
36. 665/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX -S.A si Societatea Comerciala ALSTOM Transport - S.A Lege 602/2003
37. 691/17-12-2002  Proiect de Lege privind energia electrica si termica. Lege 318/2003
38. 696/19-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege 354/2003
39. 716/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
40. 731/28-12-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor. Lege 322/2002

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 30 september 2022, 13:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro