Activitate parlamentară
2000-2004 (sen.)
inițiative legislative
comisii de mediere
luări de cuvânt în plen
1996-2000 (sen.)
1992-1996 (sen.)
1990-1992 (sen.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Senatul > Ion Predescu > comisii de mediere Versiunea pentru printare

Ion PREDESCU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L41/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 640/2002
2. L48/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare șI a falimentului Lege 82/2003
3. L49/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 200/2003
4. L50/04-02-2004  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Lege 114/2004
5. L53/21-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/2003 pentru modificarea art.31 alin.(5) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Lege 268/2004
6. L57/11-02-2002  Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 196/2003
7. L85/19-02-2004  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri. Lege 149/2004
8. L107/26-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească Lege 653/2002
9. L109/19-03-2003  Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Lege 255/2004
10. L121/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului. Lege 183/2004
11. L125/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
12. L145/21-04-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002 Lege 48/2004
13. L148/21-04-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 privind prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989. Lege 289/2003
14. L157/09-05-2001  Propunere legislativă privind stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor din intravilanul localităților din Delta Dunării Lege 679/2002
15. L171/24-04-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite Lege 486/2003
16. L184/08-06-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 66/2004
17. L208/22-04-2002  Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Lege 656/2002
18. L209/22-04-2002  Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale Lege 281/2003
19. L241/01-04-2004  Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 265/2004
20. L247/09-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 405/2003
21. L273/31-05-2002  Proiect de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței Lege 637/2002
22. L275/01-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță Lege 51/2003
23. L277/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 195/2004
24. L284/04-06-2002  Proiect de Lege privind protecția martorilor Lege 682/2002
25. L296/17-06-2002  Proiect de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 90/2003
26. L297/02-07-2003  Proiectul Legii de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
27. L318/21-06-2002  Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului Lege 286/2003
28. L318/18-08-2003  Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției Lege 251/2004
29. L319/31-08-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală Lege 271/2004
30. L349/01-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora Lege 186/2004
31. L350/09-07-2002  Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 290/2003
32. L437/01-01-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Lege 280/2004
33. L441/30-09-2002  Proiect de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 43/2003
34. L448/26-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale Lege 28/2004
35. L449/26-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală Lege 159/2004
36. L454/03-10-2002  Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate Lege 39/2003
37. L485/13-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție. Lege 26/2004
38. L503/27-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești. Lege 49/2004
39. L520/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 505/2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 septembrie 2022, 16:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro