Valeriu-Victor BOERIU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 39/01.02.2006 L573/2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă Lege 118/2007
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
3. 52/20.02.2008 L242/2008 Propunere legislativă privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor Lege 181/2008
4. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor respinsa
definitiv
5. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" respinsa
definitiv
6. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție respinsa
definitiv
7. 58/19.02.2007   Propunere legislativă privind statutul profesional și de carieră al ofițerilor de informații procedura legislativa încetata
8. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsa
definitiv
9. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
10. 82/19.02.2007 L893/2006 Propunere legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar respinsa
definitiv
11. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12. 112/01.03.2006 L370/2006 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor respinsa
definitiv
13. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Lege 239/2007
14. 397/23.05.2007 L649/2007 Propunere legislativă pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor Lege 375/2007
15. 483/17.05.2006 L9/2006 Propunere legislativă "Legea farmaciei" Lege 266/2008
16. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
17. 529/03.09.2008 L330/2008 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România respinsa
definitiv
18. 580/28.11.2005 L411/2005 Propunere legislativă privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale respinsa
definitiv
19. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații respins
definitiv
20. 692/04.11.2008 L329/2008 Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 240/2009
21. 750/18.10.2006 L487/2006 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, în perioada 23 august 1944-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
22. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" respinsa
definitiv
23. 851/03.12.2007 L626/2007 Propunere legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut respinsa
definitiv
24. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
25. 946/11.12.2006 L753/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
26. BP232/21.03.2007 L445/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" retrasa
de catre initiator