Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Ovidiu Liviu Donțu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Ovidiu Liviu DONȚU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 2/02.02.2015 L117/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2015
2. 4/02.02.2015 L116/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale pe ordinea de zi
3. 5/02.02.2015 L126/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 200/2015
4. 11/04.02.2014 L194/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsa
definitiv
5. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
7. 38/22.02.2016 L263/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrimis
la comisii
8. 43/09.02.2015 L441/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
9. 45/29.02.2016 L223/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
10. 52/16.02.2015 L523/2014 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii respins
definitiv
11. 57/07.03.2016 L169/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
12. 66/23.02.2015 L190/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
definitiv
13. 68/23.02.2015 L145/2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
14. 69/23.02.2015 L144/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
15. 76/23.02.2015 L397/2014 Propunere legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
16. 84/25.02.2015 L399/2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
17. 98/02.03.2015 L537/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 296/2015
18. 107/29.03.2016 L683/2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcționarului public Lege 145/2016
19. 127/02.03.2015 L530/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
20. 129/02.03.2015 L538/2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
21. 131/02.03.2015 L549/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
22. 151/20.05.2013 L143/2013 Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 186/2013
23. 187/20.04.2016 L679/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respins
definitiv
24. 189/14.04.2014 L98/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
25. 205/09.03.2015 L683/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
26. 215/26.04.2016 L677/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal retrimis
la comisii
27. 222/03.05.2016 L546/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 90/2017
28. 228/11.03.2015 L685/2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
29.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasa
de catre Senat
30. 240/16.03.2015 L684/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
31. 250/05.05.2014 L128/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 168/2022
32.   L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
33. 266/13.06.2016 L142/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
34. 270/02.06.2014 L123/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
35. 272/23.03.2015 L78/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
36. 287/23.03.2015 L627/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respins
definitiv
37. 304/28.06.2016 L138/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
38. 347/20.09.2016 L647/2016 Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Lege 70/2017
39. 350/07.04.2015 L71/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
40. 355/20.09.2016 L186/2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov Lege 5/2021
41. 363/22.04.2015 L303/2015 Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 8/2016
42. 365/26.09.2016 L29/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
43. 370/02.09.2014 L308/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
44. 397/08.09.2014 L306/2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
45. 402/08.09.2014 L317/2014 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 134/2014
46. 405/28.10.2013 L197/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 229/2015
47. 406/08.09.2014 L214/2014 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 respinsa
definitiv
48. 436/17.09.2014 L567/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
49. 436/10.10.2016 L384/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 244/2017
50. 441/15.06.2015 L328/2015 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
definitiv
51. 444/22.09.2014 L305/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
52. 446/08.06.2015 L161/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
53. 449/22.09.2014 L229/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată respinsa
definitiv
54. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
55. 468/15.06.2015 L200/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
56. 473/18.10.2016 L570/2016 Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 1/2017
57. 479/17.06.2015 L291/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 220/2015
58. 483/24.10.2016 L250/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
59. 484/17.06.2015 L168/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
60. 498/02.12.2014 L311/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respins
definitiv
61. 501/02.12.2014 L295/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
definitiv
62. 507/02.12.2014 L307/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
63. 508/02.12.2014 L309/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
64. 509/02.12.2014 L310/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității respinsa
definitiv
65.   L510/05.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în administrarea Universității Politehnica din București retrasa
de catre Senat
66. 540/02.12.2013 L351/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respins
definitiv
67. 551/01.09.2015 L196/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 respinsa
definitiv
68. 555/01.09.2015 L149/2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
69. 560/01.09.2015 L201/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
70. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
71. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
72. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
73.   L600/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului retrasa
de catre Senat
74.   L604/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ retrasa
de catre Senat
75.   L605/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor retrasa
de catre Senat
76. 618/28.09.2015 L496/2015 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav" Lege 297/2015
77. 642/07.10.2015 L246/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
78. 697/19.10.2015 L440/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative respins
definitiv
79. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
80. 782/04.11.2015 L410/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Lege 72/2016
81. 883/21.12.2015 L183/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării instanțelor judecătorești respinsa
definitiv
82. 886/21.12.2015 L205/2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar la Senat
83.   BP460/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
84.   BP461/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
85.   BP475/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea retrasa
de catre Senat
86.   BP476/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
87.   BP477/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România retrasa
de catre Senat
88.   BP478/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
89.   BP479/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 376/ 2004 privind bursele private retrasa
de catre Senat
90.   BP480/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/ 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine și pentru modificarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului retrasa
de catre Senat
91.   BP481/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat retrasa
de catre Senat
92.   BP516/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale retrasa
de catre Senat
93.   BP518/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență retrasa
de catre Senat
94.   BP546/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative retrasa
de catre Senat
95.   BP547/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
96.   BP573/25.10.2016 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea "bullying"-ului/?mobbing?-ului retrasa
de catre Senat
97.   BP578/31.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată retrasa
de catre Senat
98.   BP597/02.11.2016 Propunere legislativă privind înființarea Agenției Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investiții retrasa
de catre Senat
99.   BP598/03.11.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 65,1 ha, reprezentând trupul de pădure "Șipote", aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Direcția Silvică Suceava, ca pădure-parc în domeniul public al Municipiului Suceava pentru amenajarea unei zone de agrement ce va constitui obiectul unui Proiect European realizat în parteneriat cu Zona Metropolitană Suceava retrasa
de catre Senat
100.   BP599/03.11.2016 Propunere legislativă pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției retrasa
de catre Senat
101.   BP609/08.11.2016 Propunere legislativă privind înființarea Panteonului României retrasa
de catre Senat
102.   BP610/09.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
103.   BP630/05.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 11 august 2022, 7:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro