Napoleon POP
Questions & interpellations in legislature 2000-2004

 1. Question no.15A/13-02-2001
  Referitor la organizarea și funcționarea ministerelor.

 2. Question no.363A/04-02-2002
  Referitor la scăderea cotei procentuale efective de finanțare a asistenței medicale primare.

 3. Question no.493A/09-04-2002
  Referitor la actul de reproducție la cabaline.

 4. Question no.494A/09-04-2002
  Referitor la punerea în circulație a "Pașaportului calului" document obligatoriu la deplasarea cailor în Europa.

 5. Question no.619A/24-06-2002
  Referitor la metodologia privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.