Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Mircia Giurgiu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircia GIURGIU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 19/04.02.2008 L765/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
2. 29/07.02.2007 L237/2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
3. 33/12.02.2007 L870/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
4. 38/12.02.2007 L839/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin.(1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
5. 43/13.02.2008 L724/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
6. 49/18.02.2008 L723/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
7. 50/14.02.2007 L913/2006 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
8. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
9. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
10. 73/19.02.2007 L912/2006 Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari respins
definitiv
11. 73/25.02.2008 L722/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
12. 74/25.02.2008 L721/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
13. 75/19.02.2007 L945/2006 Propunere legislativă privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale respinsa
definitiv
14. 80/19.02.2007 L946/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
15. 102/28.02.2007 L914/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
16. 116/07.03.2007 L328/2007 Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României" Lege 32/2008
17. 124/12.03.2008 L913/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
18. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate respinsa
definitiv
19. 129/12.03.2008 L903/2007 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
definitiv
20. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
21. 131/19.03.2007 L350/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respinsa
definitiv
22. 132/19.03.2007 L351/2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
23. 148/17.03.2008 L899/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
24. 149/17.03.2008 L902/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
25. 152/08.03.2006 L201/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respinsa
definitiv
26. 158/19.03.2007 L908/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
27. 186/14.04.2008 L900/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
28. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativă pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar procedura legislativa încetata
29. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsa
definitiv
30. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
31. 197/14.04.2008 L901/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 respinsa
definitiv
32. 199/14.04.2008 L898/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
33. 234/10.04.2007 L998/2006 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
definitiv
34. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respins
definitiv
35. 240/10.04.2007 L1002/2006 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
definitiv
36. 240/22.04.2008 L86/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
37. 262/10.04.2006 L769/2005 Propunere legislativă pentru construirea de locuințe pentru sinistrați respinsa
definitiv
38. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
39. 270/05.05.2008 L87/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată Lege 156/2009
40. 280/05.05.2008 L42/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
41. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
42. 285/05.05.2008 L955/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
43. 295/23.04.2007 L75/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
44. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsa
definitiv
45. 298/18.04.2006 L453/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
46. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 238/2007
47. 318/12.05.2008 L41/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
48. 327/18.04.2006 L159/2006 Propunere legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice respinsa
definitiv
49. 333/02.05.2007 L83/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
50. 335/12.05.2008 L60/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
51. 349/02.05.2007 L156/2007 Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani respinsa
definitiv
52. 351/02.05.2007 L155/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
53. 352/25.04.2006 L79/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
54. 356/25.04.2006 L148/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
55. 363/07.05.2007 L82/2007 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
56. 370/25.04.2006 L157/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
57. 385/25.04.2006 L190/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
58. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
59. 395/17.06.2008 L140/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
60. 396/25.04.2006 L192/2006 Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități respinsa
definitiv
61. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
62. 410/28.05.2007 L243/2007 Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar respinsa
definitiv
63. 410/17.06.2008 L40/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsa
definitiv
64. 411/17.06.2008 L43/2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
65. 413/17.06.2008 L135/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsa
definitiv
66. 418/17.06.2008 L134/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
67. 421/17.06.2008 L198/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
68. 436/04.06.2007 L272/2007 Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor respinsa
definitiv
69. 437/04.06.2007 L289/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsa
definitiv
70. 439/04.06.2007 L268/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
71. 440/04.06.2007 L270/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
72. 442/04.06.2007 L295/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
73. 447/23.06.2008 L226/2008 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
74. 448/04.06.2007 L96/2007 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România Lege 95/2008
75. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
76. 450/04.06.2007 L269/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
77. 450/23.06.2008 L295/2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
78. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
79. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
80. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
81. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
definitiv
82. 457/11.06.2007 L294/2007 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
83. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
84. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
85. 463/23.06.2008 L556/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
86. 471/11.06.2007 L304/2007 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
87. 478/03.09.2008   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
88. 479/18.06.2007 L364/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respins
definitiv
89. 480/18.06.2007 L345/2007 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești respins
definitiv
90. 482/18.06.2007 L366/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
91. 483/18.06.2007 L346/2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale respinsa
definitiv
92. 485/18.06.2007 L293/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
93. 486/18.06.2007 L291/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
94. 488/18.06.2007 L303/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
95. 489/18.06.2007 L271/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
96. 490/18.06.2007 L290/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Lege 340/2007
97. 491/18.06.2007 L292/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
98. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
99. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
100. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
101. 504/03.09.2008 L333/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
102. 508/27.06.2007 L299/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
103. 508/03.09.2008 L293/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
104. 509/27.06.2007 L342/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București respinsa
definitiv
105. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
106. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
107. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
definitiv
108. 525/03.09.2008 L292/2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
109. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
110.   L527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasa
de catre Senat
111. 542/03.09.2007 L305/2007 Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
112. 546/14.06.2006 L381/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
113. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
114. 568/10.09.2007 L343/2007 Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței respinsa
definitiv
115. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe respinsa
definitiv
116. 575/24.09.2008 L294/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
117. 583/12.09.2007 L384/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
118. 585/12.09.2007 L321/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
119. 590/12.09.2007 L405/2007 Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați respinsa
definitiv
120. 592/12.09.2007 L344/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
121. 593/12.09.2007 L365/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
122. 594/29.06.2006 L810/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsa
definitiv
123. 596/08.10.2008   Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
124. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar Lege 123/2008
125. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
definitiv
126. 615/24.09.2007 L387/2007 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 63/2008
127. 618/08.10.2008 L386/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci respinsa
definitiv
128. 622/08.10.2008 L416/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
129. 626/26.09.2007 L806/2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad respinsa
definitiv
130. 650/02.10.2007 L471/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
131. 651/02.10.2007 L386/2007 Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor respinsa
definitiv
132. 653/02.10.2007 L408/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
133. 654/02.10.2007 L409/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
134. 659/02.10.2007 L686/2007 Propunere legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
135. 668/08.10.2007 L623/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
136. 671/13.09.2006 L461/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară respinsa
definitiv
137. 672/13.09.2006 L508/2006 Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari respinsa
definitiv
138. 677/13.09.2006 L469/2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
139. 679/13.09.2006 L494/2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsa
definitiv
140. 680/21.12.2005 L537/2005 Propunere legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
141. 680/10.10.2007 L378/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 367/2009
142. 700/04.11.2008 L421/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
143. 703/04.11.2008 L385/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
144. 704/04.11.2008 L415/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
145. 712/24.10.2007 L456/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
146. 722/09.10.2006 L923/2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud.Arad respinsa
definitiv
147. 723/31.10.2007 L966/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
148. 737/05.11.2007 L477/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 1/2008
149. 747/05.11.2007 L473/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei respinsa
definitiv
150. 748/05.11.2007 L472/2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
definitiv
151. 784/14.11.2007 L620/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
152. 785/14.11.2007 L582/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
153. 786/14.11.2007 L588/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
154. 790/01.11.2006 L965/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului respinsa
definitiv
155. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
156. 833/03.12.2007 L621/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
157. 848/03.12.2007 L622/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsa
definitiv
158. 871/13.11.2006 L714/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
159. 875/13.11.2006 L748/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
160. 876/13.11.2006 L707/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
161. 876/10.12.2007 L732/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
162. 880/10.12.2007 L730/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
163. 888/12.12.2007 L581/2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respins
definitiv
164. 892/22.11.2006 L688/2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
165. 893/22.11.2006 L699/2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
166. 900/22.11.2006 L665/2006 Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul Național care au activat în perioada 1960-1989 respinsa
definitiv
167. 910/27.11.2006 L694/2006 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsa
definitiv
168. 922/04.12.2006 L695/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte respinsa
definitiv
169. 923/04.12.2006 L698/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsa
definitiv
170. 948/11.12.2006 L745/2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare respinsa
definitiv
171. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane Lege 181/2007
172. BP908/13.12.2005 B840/15.12.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la Senat
173. BP916/04.10.2006 B547/11.10.2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
174. BP568/19.06.2008 L534/2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație la Senat
175. BP689/08.09.2008 B430/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
176. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
177. BP718/16.09.2008 B468/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
178. BP762/22.09.2008 B479/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
179. BP763/22.03.2008 B480/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare la Senat
180. BP765/22.09.2008 B482/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui ANPC nr.205/2007 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar la Senat
181. BP766/22.09.2008 B483/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
182. BP767/22.09.2008 B484/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 la Senat
183. BP768/22.09.2008 B485/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
184. BP829/06.10.2008 B529/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari la Senat
185. BP830/06.10.2008 B530/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaștrea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la Senat
186. BP831/06.10.2008 B531/13.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
187. BP832/06.10.2008 B532/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la Senat
188. BP833/06.10.2008 B533/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
189. BP835/06.10.2008 B534/13.10.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă la Senat
190. BP826/06.10.2008 B526/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale la Senat
191. BP827/06.10.2008 B527/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal la Senat
192. BP828/06.10.2008 B528/13.10.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești la Senat
193. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
194.   BP481/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing retrasa
de catre Senat
195.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor retrasa
de catre Senat
196.   BP500/01.10.2008 Propunere legislativă privind salarizarea funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual din aparatul Parlamentului României retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 10 august 2022, 8:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro