Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
mariushoriatutuianu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Marius-Horia Țuțuianu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Marius-Horia ȚUȚUIANU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Naționalitate

română

Data nașterii

01/09/1976

Sex

masculin

Stare civilă

Căsătorit, 2 copiiEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

iunie 2016 - septembrie 2020

Funcția / postul ocupat: Președinte al Consiliului Județean Constanța


Numele și adresa angajatorului: Consiliul Județean Constanța - Bd. Tomis, nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 ; Tel./Fax: +40 241 48 84 04 ; www.cjc.ro ; presedinte@cjc.ro


Activități și responsabilități principale:


 • Reprezentarea județului în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție;
 • Întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Județean a regulamentului de organizare și funcționare a instituției, a organigramei, ștatului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și cele ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
 • Exercitarea funcției de ordonator principal de credite;
 • Întocmirea proiectului bugetului județului și a contului de încheiere a exercițiului bugetar și supunerea acestora spre aprobare Consiliului Județean;
 • Urmărirea modului de realizare a veniturilor bugetare și propunerea de măsuri necesare pentru încasarea acestora la termen;
 • Coordonarea serviciilor publice și de utilitate publică de interes județean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
 • Emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor date în competența sa prin lege sau prin hotărâri ale Consiliului Județean;
 • Coordonarea și controlarea realizării activităților de investiții și reabilitare a infrastructurii județene;
 • Conducerea ședințelor consiliului județean și dispunerea de măsuri necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;
 • Îndrumarea metodologică, prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului județean, a activităților de stare civilă și autoritate tutelară desfășurate în comune, orașe și municipii;
 • Luarea de măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes județean și a bunurilor din domeniul public și privat al județului;
 • Coordonarea și controlarea organismelor prestatoare de servicii publice de interes județean, înființate de Consiliul Județean și subordonatele acestuia;

Tipul sau sectorul de activitate: Administrație publică

Administrație publică

septembrie 2017 - septembrie 2020

Funcția / postul ocupat: Membru titular în Comitetul European al Regiunilor cu atribuții în două Comisii: CIVEX și ENVE


Numele și adresa angajatorului: Comitetul European al Regiunilor - Clădirea Jacques Delors, Rue Belliard/ Belliardstraat 99-101, B-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia/België, Tel: +32 2 282 22 11; Fax: +32 2 282 23 25; https://cor.europa.eu/


Activități și responsabilități principale:


 • Participarea la sesiunile plenare ale COR și la ședințele comisiilor în vederea pronunțării cu privire la dezvoltarea legislației UE care are impact asupra regiunilor și orașelor;
 • Participarea la consultările organizate cu autoritățile locale și regionale;
 • Participarea la schimburi de bune practici între orașe și regiuni, la forumuri, conferințe, simpozioane și evenimente derulate de instituțiile europene;
 • Cooperarea cu parlamentele naționale și regionale cu respectarea principiului subsidiarității;
 • Participarea la elaborarea avizelor, aprobarea/votarea acestora în plenul Comitetului;
 • Adoptarea avizelor revizuite;


Tipul sau sectorul de activitate: organism consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa;

2012 - iunie 2016

Funcția / postul ocupat: Consilier Județean


Numele și adresa angajatorului: Consiliul Județean Constanța - Bd. Tomis, nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 ; Tel./Fax: +40 241 48 84 04 ; www.cjc.ro ; presedinte@cjc.ro


Activități și responsabilități principale:


Participarea la ședințele Consiliului Județean în vederea adoptării de hotărâri cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și al societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;


Tipul sau sectorul de activitate: Administrație publică

sept.2012 - iunie 2016

Funcția / postul ocupat: Președinte al Consiliului de Administrație Neptun-Olimp SA (contract de administrare)


Numele și adresa angajatorului: Neptun-Olimp S.A. - Str. Plopilor nr.1, Mangalia, Neptun, jud.Constanța ; Tel / Fax : 0241 70 12 00 ; 0241 70 12 08 ; Neptunolimp2003@yahoo.com


Activități și responsabilități principale:


 • Gestionarea participațiilor statului la societate;
 • Conducerea strategiilor de reprezentare a statului în Consiliul de Administrație;
 • Realizarea de analize diagnostic complexe privind situația societății comerciale;
 • Elaborarea și implementarea programelor de restructurare și eficientizare a activităților economice, elaborarea, analiza și monitorizarea bugetelor de venituri și cheltuieli;
 • Monitorizarea performanțelor economice ale societății;


Tipul sau sectorul de activitate: Hoteluri și restaurante

2014 - iunie 2016

Funcția / postul ocupat: Reprezentant din partea Consiliului Județean Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor la SC R.A.J.A. SA


Numele și adresa angajatorului: SC R.A.J.A. S.A. - Str.Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța ; Tel /Fax : 0241 66 40 46 ; 0241 66 25 77 ; raja1@rajac.ro


Activități și responsabilități principale:


 • Urmărirea gestionării eficiente a participațiilor Consiliului Județean la SC R.A.J.A. SA;
 • Participarea la ședințele A.G.A. prin care se aprobă rapoarte anuale, bilanțuri, bugete, investiții;


Tipul sau sectorul de activitate: Operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate

aprilie 2002 - iunie 2016

Funcția / postul ocupat: Director General


Numele și adresa angajatorului: SC Euxin S.A.- Bd.Tomis nr.334A , bl.ST8, parter, Constanța ; Tel/Fax: 0241 61 64 14 ; 0241 62 53 83 ; euxinconstanta@yahoo.com


Activități și responsabilități principale:


 • Luarea deciziilor cu privire la organizarea, coordonarea, controlul operațiunilor și alocarea resurselor în vederea realizării obiectivelor stabilite de A.G.A. și C.A.( contract de mandat);
 • Dezvoltarea și implementarea strategiei corporative;
 • Urmărirea creșterii calității serviciilor și a cifrei de afaceri; organizarea întregii activități a companiei; organizarea și eficientizarea costurilor; structurarea managementului pe departamente și a tuturor pozițiilor în vederea eficientizării activității și reducerii bazei de costuri;
 • Elaborarea de strategii; analiza și valorificarea oportunităților, politicilor de expansiune pe piață; construcția de brand; conducerea și eficientizarea investițiilor și a fluxurilor de capital;
 • Identificarea de noi oportunități de afaceri;


Tipul sau sectorul de activitate: Turism și Alimentație publică;

sept.2001 - aprilie 2002

Funcția / postul ocupat: Șef serviciu comercial/producție/CTC


Numele și adresa angajatorului: SC Euxin S.A.- Bd.Tomis nr.334A , bl.ST8, parter, Constanța ; Tel/Fax: 0241 61 64 14 ; 0241 62 53 83 ; euxinconstanta@yahoo.com


Activități și responsabilități principale:


 • Supervizarea activității comerciale și de producție;
 • Urmărirea activității personalului aflat în subordine pentru asigurarea aplicării corecte a procedurilor operaționale de achiziții/aprovizionare, producție și livrare;
 • Organizarea departamentului Comercial/Producție pe criterii de “cost efficiency”, în vederea optimizării activității de aprovizionare și livrare a mărfii către rețeaua de unități de alimentație publică;
 • Controlarea și monitorizarea proceselor de producție și efectuarea de inspecții în calitatea de Responsabil CTC în diversele faze de producție;
 • Analiza mediului de afaceri, planificarea și organizarea activității de marketing;
 • Promovarea produselor pe piața locală;
 • Promovarea imaginii societății;


Tipul sau sectorul de activitate: Turism și Alimentație publică;

iunie 1999 - august 2001

Funcția / postul ocupat: Economist sector producție - comerț - alimentație publică și turism


Numele și adresa angajatorului: Neptun-Olimp S.A. - Str. Plopilor nr.1, Mangalia, Neptun, jud.Constanța ; Tel / Fax : 0241 70 12 00 ; 0241 70 12 08 ; Neptunolimp2003@yahoo.com


Activități și responsabilități principale:


 • Înregistrarea documentelor contabile și întocmirea evidenței pe gestiuni a activităților de alimentație publică și turism;
 • Întocmirea de rapoarte și analize pentru departamentul economic în scopul determinării potențialului de vânzare a produselor și serviciilor turistice și de alimentație publică;
 • Previzionarea și urmărirea tendințelor de vânzare și marketing, precum și furnizarea de informații concrete cu privire la necesarul de producție în scopul stabilirii poziției pe piață a companiei;


Tipul sau sectorul de activitate: Hoteluri și restaurante

iunie - septembrie 1998

Funcția / postul ocupat: Șef recepție complex hotelier


Numele și adresa angajatorului: Bicomtur S.A. - Str Oltului nr.19, Eforie Sud, jud. Constanța; Tel/Fax : 0241 70 12 00 ; 0241 70 12 08


Activități și responsabilități principale:


 • Efectuarea de rezervări și reconfirmări ale turiștilor, de operațiuni check-in și check out;
 • Verificarea și actualizarea zilnică a rezervărilor în unitatea turistică;
 • Elaborarea de statistici și rapoarte adresate conducerii societății;
 • Promovarea și vânzarea produselor de cazare oferite de hotel;
 • Urmărirea aplicării politicii de fidelizare a clientelei;


Tipul sau sectorul de activitate: Turism/HoteluriEDUCAȚIE ȘI FORMARE

martie - iulie 2019

Calificarea / diploma obținută: Diplomă postuniversitară în Management Strategic al Afacerilor Interne


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare: Academia de Poliție ALEXANDRU IOAN CUZA, Colegiul Național de Afaceri Interne


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


 • Dobândirea cunoștințelor generale în domeniul afacerilor interne la nivel național și european;
 • Dezvoltarea capacității de gestionare a problematicii afacerilor interne;
 • Dezvoltarea unui management performant în domeniul afacerilor interne, pe plan național și european;
 • Dobândirea de cunoștințe privind participarea societății civile în realizarea prevederilor Tratatului de la Lisabona cu privire la Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție;
 • Politica Externă și de Securitate Comună a UE (PESC);

2011-2012

Calificarea / diploma obținută: Master în Administrație și Guvernare


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare: Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Drept și Administrație Publică


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


 • Aprofundarea cunoștințelor juridice privind guvernarea și utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spațiul public;
 • Întărirea capacității de a recomanda factorilor de decizie soluții optime în procesul guvernării la nivel central și local;
 • Capacitatea de a promova și respecta reglementările naționale și europene, precum și standardele de bună practică în materie de guvernare;


Nivelul în clasificarea națională sau internațională: ISCED nivel 7

2000-2001

Calificarea / diploma obținută: Brevet turism


Specialitate: Hotelărie și Administrație


Formare managerială/Management în industria hotelieră și turism


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare: Agenția Națională pentru Turism/A.N.T.


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


 • Management general; managementul resurselor umane; managementul calității; managementul activității de cazare; managementul activității agenției de turism;
 • Comunicare și Customer Relationship Management;
 • Revenue Management;

septembrie 1999 - martie 2000

Calificarea / diploma obținută: Certificat de absolvire curs „Managementul activităților din turism” Șef complex hotelier și șef agenție turism


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare: Agenția Națională pentru Turism/A.N.T., Centrul Național de Educație Permanentă în Turism


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Capacitatea de a prevedea și planifica, organiza, coordona, conduce, controla și evalua întreaga activitate a unei societăți comerciale cu profil turistic;

1995 - 1999

Calificarea / diploma obținută: Diploma de licență eliberată de Universitatea din București, Licențiat în Științe Juridice, Specializarea: Drept și Relații Internaționale


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare: Institutul de Drept și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, București


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


 • Drept Civil
 • Drept Penal
 • Drept Administrativ
 • Drept Constituțional
 • Instituții Politice
 • Drept Internațional Public
 • Drept Comunitar
 • Drept Internațional
 • Dreptul Tratatelor și Organizațiilor InternaționaleAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă:

Românǎ

Limba străină cunoscută

Franceza, Engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE


Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

B1: Utilizator independent

Engleza

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

A2: Utilizator elementar

B1: Utilizator independent


(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale

 • Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită la medii multiculturale, capacitate de asimilare de noi informații și abilități, implicare în activități socio-culturale-sportive, respect pentru competență, performanță și valoare umană;
 • Tenacitate, corectitudine, seriozitate, deschidere către comunicare, atenție la detalii și la problemele sociale ale cetățenilor;
 • Competențele au fost dobândite prin implicare în numeroase proiecte de grup derulate la locurile de muncă și în cadrul activităților de reprezentare;

Competențe și aptitudini organizatorice

 • Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare și atitudine responsabilă;
 • Abilități în management organizațional performant; administrator de programe și bugete în proiecte complexe; optimizarea structurilor organizatorice;
 • Abilități în formularea, fundamentarea și implementarea programelor de restructurare a activităților economice, negociere, comunicare, medierea conflictelor; experiență relevantă în administrarea și conducerea societăților comerciale;
 • Abilitățile au fost dobândite și îmbunătățite în funcțiile de conducere deținute ca Președinte al Consiliului Județean Constanța, Director General și membru în Consiliul de Administrație la diferite societăți comerciale;

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint); bună capacitate de utilizare a Internetului;

Alte competențe și aptitudini

 • Capacitate de a sesiza nevoi și oportunități, de a stabili obiective și de a identifica resursele necesare realizării acestora, prin utilizarea tehnicilor specifice de management;
 • Dezvoltare personală continuă;
 • Energie și disciplină;

Permis(e) de conducere

Categoria B29.12.2020

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 august 2022, 10:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro