primit de la vicepreședintele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, domnul deputat Daniel Vasile (Grupul parlamentar al minoritatilor nationale)

Miercuri, 5 iunie 2019, a avut loc ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, care a avut următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională (PLx 236/2019)
2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (PL-238/2019)
Membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui aviz favorabil, cu majoritate de voturi, pentru propunerea legislativă de la primul punct.
În ceea ce privește propunerea legislativă de la punctul 2, deputații au hotărât amânarea ei cu două săptămâni.