primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Marți, 13 noiembrie 2018, a avut loc ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, care a avut următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx627/2018)
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PLx 629/2018)
3. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 630/2018)
4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 631/2018)
5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (PLx 632/2018)
6. Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România (PLx 634/2018)
7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 635/2018)
8. Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 636/2018)
9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 628/2018)
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx 638/2018)
11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PLx 640/2018)
12. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (PLx641/2018)
13. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională (PLx 642/2018)
14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 643/2018)
15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fisca (PLx 648/2018)
16. Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PLx 649/2018)
17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 650/2018)
18. Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 651/2018)
19. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 657/2018)
20. Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor (PLx 658/2018)
21. Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing (PLx 659/2018)
22. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 (PLx 660/2018)
23. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PLx 661/2018)
24. Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 662/2018)
25. Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 663/2018)
26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PLx 664/2018)
27. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (PLx 665/2018)
28. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (PLx 666/2018)
29. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PLx674/2018)
30. Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" (PLx 677/2018)
31. Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (PLx 678/2018)
32. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (PLx 681/2018)
33. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 683/2018)
34. Diverse
La primul punct al ordinii de zi, deputații au decis, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
La propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, deputații au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ.
Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 5, deputații au decis acordarea unui aviz favorabil propunerii legislative, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 18 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 21 a fost avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 24 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 25, a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 26, a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 27, a fost avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 28, a fost avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 29, a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 30, a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 31, a fost avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 32, a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 33, a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
La ședință au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai: Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor Publice, Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopții, Agenției Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară și Autorității de Supraveghere Financiară.