Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2020-present (sen.)
initiatives legislatives
vote
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Senat > Roberta Alma Anastase > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Roberta Alma ANASTASE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 24/07.02.2022 L490/2021 Proiect de Lege privind adoptarea unor masuri pentru protectia mediului la comisii
2. 80/08.02.2021 L130/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
3. 178/11.04.2022 L96/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la comisii
4. 213/19.05.2021 L130/2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
5. 275/16.06.2021 L137/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuintei nr.114/1996 la comisii
6. 305/30.06.2021 L206/2021 Propunere legislativa privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua nationala a inotului Lege 279/2021
7. 308/25.05.2022 L240/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
8. 313/25.05.2022 L226/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
9. 317/07.06.2022 B219/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 la comisii
10. 320/01.09.2021 L224/2021 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie la comisii
11. 322/01.09.2021 L218/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 267/2021
12. 427/29.06.2022 L398/2022 Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Nationala a Romaniei la Secretarul
general
13. 440/11.10.2021 L359/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Lege 24/2022
14. 516/25.10.2021 L338/2021 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii la comisii
15. 518/25.10.2021 L340/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Nationala a Alegatorului” la comisii
16. 562/04.10.2022 L396/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.485 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la comisii
17. 563/04.10.2022 L488/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.487/2002 la comisii
18. BP707/04.10.2022 L519/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptat
de Senat
19. BP597/13.09.2022   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 7 octobre 2022, 18:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro