Vasile BERCI
Questions et interpellations dans la legislature 2008-2012

  1. Interpellationno.118B/25-02-2009
    Situația pădurilor și pășunilor trecute în proprietatea comunelor ca formă asociativă de proprietate prin Legea de reformă agrară din 1921.

  2. Questionno.6180A/30-03-2011
    Organizarea ilegală a rețelei școlare a unităților școlare din mun.București.

  3. Questionno.7311A/20-09-2011
    Situația deblocării posturilor în sistemul de învățământ.