Marian-Florian SĂNIUȚĂ
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative