Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
alin.prunean@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Alin-Costel Prunean > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Alin-Costel PRUNEAN
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri)

alin.prunean@yahoo.com

Naționalitate(-tăți)

Română

Data nașterii

24.05.1976

Experiență profesională

Perioada

august - septembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Evaluator proiecte

Activități și responsabilități principale

Contribuie cu propuneri la realizarea procedurii de comunicare și organizare a activității juriului;
Își însușește și asumă termenele de realizare prevăzute în metodologia specifică.
Analizează și evaluează planurile de afaceri completând instrumentele prevăzute de procedura de selecție (grile de evaluare, rapoarte de evaluare, clasamente etc);
Își desfășoara activitatea în limitele și spiritul respectării confidențialității informațiilor, în vederea asigurării egalității de șanse a participanților la concurs, prin evaluarea imparțială și echitabilă a tuturor planurilor de afaceri și garantarea unui cadru transparent și nediscriminatoriu de desfășurare a selecției;
Participă la întâlnirile juriului (online sau față în față)
Colaborează cu ceilalți membrii ai juriului în alcătuirea clasamentelor intermediare și a clasamentului final, inclusiv lista finală a planurilor de afaceri selectate și lista de rezerve.
Completează toate documentele prevăzute de procedura de selecție și le transmite periodic (lunar) coordonatorului pentru analiză și selecție planuri;
Contribuie la realizarea unui raport cu privire la modalitatea de organizare și derulare a fiecărei sesiuni de evaluare a planurilor de afaceri;

Numele și adresa angajatorului

Fundația ADEPT Transilvania, 547510, Saschiz 166, Mureș, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental

Perioada

iulie 2011 - decembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Manager întreprindere socială Valea Barcăului S.R.L.

Activități și responsabilități principale

Activități management și coordonare a întreprinderii sociale, marketing și promovare, dezvoltare identitate vizuală și brand Sănătate Dulce și Colțul Romanesc

Numele și adresa angajatorului

Valea Barcăului S.R.L., Valcău de Jos 235, Salaj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Procesare si ambalare / Neguvernamental

Perioada

1 iunie - 31 decembrie 2018

Funcția sau postul ocupat

Coordonator Formare Antreprenorială

Activități și responsabilități principale

Organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților de training/formare antreprenorială-cursuri autorizate ANC
Gestionarea materialelor pentru cursuri (lista participanților, suportul de curs, alte documente de curs și examen)
Asigurarea suportului logistic pentru cursuri (echipamente, protocol, pregătire spațiu, etc.)
Comunicarea cu formatorii și reprezentanții locațiilor în care se desfășoară cursurile
Întocmirea și gestionarea documentației pentru cursurile autorizate ANC
Printarea și eliberarea certificatelor, suplimentelor și adeverințelor de participare
Depunerea documentației pentru cursuri la ANC ș menținerea relației cu secretariatul tehnic
Consilierea grupului țintă (telefonic, prin e-mail sau face to face) privind înscrierea la cursuri (realizarea dosarului de înscriere,etc) sau orice alte informații despre activitatea de formare

Numele și adresa angajatorului

Fundația ADEPT Transilvania, 547510, Saschiz 166, Mureș, Romania
mobile: +4 0748 200 088

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță / Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural - Contract POSDRU 135/5.2/S/125782

Perioada

Februarie - august 2015

Funcția sau postul ocupat

Expert înființare centre județene

Activități și responsabilități principale

Înființarea și dotarea a 18 centre județene de dezvoltarea a culturii antreprenoriale în mediul rural în județele din regiunile NV, NE si Centru (6 județe/regiune)

Numele și adresa angajatorului

CATAR, str. Branduselor nr. 74, Brasov

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță / Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural - Contract POSDRU 135/5.2/S/125782

Perioada

Mai 2010 - octombrie 2010

Funcția sau postul ocupat

Agent ocupare profesională

Activități și responsabilități principale

Activități de consiliere, orientare și ocupare profesională

Numele și adresa angajatorului

Centrul de Resurse pentru Comunități de Romi, Cluj-Napoca, str. Tebei 21

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental (Dezvoltare comunitară)

Perioada

Aprilie 2010 - aprilie 2011

Funcția sau postul ocupat

Coordonator local de proiect

Activități și responsabilități principale

Asistență tehnică și consultanță pentru 9 comunități din județele SJ, MM, BH, SM

Numele și adresa angajatorului

WYG International, Str. Dionisie Fotino 41, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Consultanță

Perioada

Octombrie 1997 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Director executiv / expert marketing

Activități și responsabilități principale

Coordonare executiv, facilitare comunitară în diverse proiecte, dezvoltare strategii de dezvoltare locală, atragere de fonduri, planificare activitate, supervizare activitate și proiecte, relația cu alte organizații, planificare strategică. Dezvoltare materiale de promovare, campanii de marketing și strategii de promovare pentru micii producători.

Numele și adresa angajatorului

Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală AGAPIS str.Sărmaș nr. 1B, Zalău, Sălaj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental (Dezvoltare comunitara)

Perioada

Ianuarie 2002- ianuarie 2006

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Activități și responsabilități principale

Coordonare executiv, atragere de fonduri, planificare activitate, planificare activități, supervizarea programelor și a angajatilor, menținerea contactului cu autoritățile locale, mass media și alte organizații

Numele și adresa angajatorului

Asociația Centrul de Voluntariat Zalău, str.Gh. Doja 58, Zalau, Salaj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental (Voluntariat)

Perioada

Iulie 2009-decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Facilitator

Activități și responsabilități principale

Evaluarea comunității, identificare lideri formali și informali, interviuri în comunitate, organizare întâlniri comunitare, susținere ateliere formare/instruire

Numele și adresa angajatorului

Fundația Agapis, str.Sărmaș nr. 1B, Zalău, Salaj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental (Dezvoltare comunitara)

Perioada

Septembrie 2003 - iunie 2005

Funcția sau postul ocupat

Facilitator / trainer

Activități și responsabilități principale

Analiza nevoilor de formare și dezvoltare la nivelul județului Sălaj pentru 20 de comunități locale Constituirea grupului de formare și furnizarea a trei module de formare profesională și practică aplicată
Monitorizarea activitatii a TAT din 20 comune
Identificarea problemelor apărute la echipele de formatori și propunerea de soluții
Furnizarea de rapoarte periodice pentru Unitatea de implementare a proiectului

Numele și adresa angajatorului

Fundatia Agapis / Proiectul de dezvoltare rurala (World Bank Loan 4654-Ro), str.Gh. Doja 48, Zalau, Salaj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Neguvernamental (dezvoltare comunitara / infrastructură)

Perioada

Septembrie 1999 - august 2000

Funcția sau postul ocupat

Profesor suplinitor (informatica)

Activități și responsabilități principale

Activități la clasa și laborator conform programei școlare

Numele și adresa angajatorului

Grup Școlar Agricol Ileanda

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

Educație și formare

Perioada

1996 - 2000

Calificarea / diploma obținută

Diploma de licență - specializarea Management

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Management

Informatică

Marketing

Contabilitate

Statistică

Economie

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia Informatizată pentru Științe Tehnice, Economice, de Drept și Administrație - București

Perioada

Februarie - Martie 2010

Calificarea / diploma obținută

Certificat formator

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Formator Cod COR 241205

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

DeKlausen S.R.L. Cluj Napoca

Perioada

8-12 mai 2007

Calificarea / diploma obținută

Diplomă participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Curs Fonduri Europene (Fonduri Structurale și Fondul pentru Dezvoltare Rurală)

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Crest Satu Mare

Perioada

9-19 mai 2005

Calificarea / diploma obținută

Certificat de absolvire Formator

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Formare de formatori

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera de comerț și industrie Bistrița Năsăud

Perioada

23-25 ianuarie 2005

Calificarea / diploma obținută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Planificare strategică organizațională

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

FPDL București

Perioada

Septembrie - octombrie 2003

Calificarea / diploma obținută

Certificat participare

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Program de pregătire a echipelor de instruire și asistență tehnică în cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurală

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

IMC Consulting & Asociația Româna de Dezvoltare Comunitară

Perioada

12-23 mai 2003

Calificarea / diploma obținută

Trainer

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Formare formator

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

The Meander Group, Academy for public mangement - Olanda

Perioada

Mai - semptembrie 2003

Calificarea / diploma obținută

Formator

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Formare formator

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Opportunity Associates Romania

Perioada

Septembrie - noiembrie 2009

Calificarea / diploma obținută

Apicultor

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Tehnologia creșterii albinelor

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Agenția Națională de Consultanță Agricolă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

 

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză

 

C2
Utilizator Experimentat

C2
Utilizator Experimentat

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

Competențe și abilități sociale

Spirit de echipă, ascultare activă, capacitate de a lucra în condiții de stres, gândire pozitivă, toleranță, flexibilitate, abilități de rezolvare a conflictelor

Competențe și aptitudini organizatorice

Bun organizator, leadership, capacitatea de a conduce și coordona, spirit de inițiativă

Competențe și aptitudini tehnice

Depanare echipamente electronice, Depanare auto

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Pachet Office, Wordpress

Competențe și aptitudini artistice

Pasionat de fotografie

Alte competențe și aptitudini

Permis(e) de conducere

Categoria B, C, E

Informații și referințe suplimentare

La cerere

Anexe

Diplome si certificari la solicitare

21.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 4 octombrie 2022, 18:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro