Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2016-2020 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Nicolae-Miroslav Petretchi > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Nicolae-Miroslav PETRETCHI
Questions et interpellations dans la legislature 2020-present

 1. Questionno.71A/27-01-2021
  Situația reducerii claselor de liceu cu predare în limba ucraineană în județele Suceava și Maramureș

 2. Questionno.72A/27-01-2021
  Posturi de administrator de patrimoniu și bibliotecar pentru Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației

 3. Questionno.73A/27-01-2021
  Situația Societății Române de Radiodifuziune

 4. Questionno.74A/27-01-2021
  Stadiul actual al obiectivelor de investiții derulate de către UAT Rona de Sus, județul Maramureș prin FEADR măsura 7.2

 5. Questionno.75A/27-01-2021
  Stadiul lucrărilor demarate prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 6. Questionno.161A/03-02-2021
  Situația depozitării deșeurilor pentru locuitorii Maramureșului istoric

 7. Questionno.162A/03-02-2021
  Deficitul asistenței medicale din zonele rurale

 8. Questionno.163A/03-02-2021
  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2021-2022

 9. Questionno.234A/10-02-2021
  Înregistrarea proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară

 10. Questionno.298A/12-02-2021
  Situația tensionată din cadrul Ocolului Silvic Poienile de sub Munte (jud. Maramureș)

 11. Questionno.299A/12-02-2021
  Testarea pacienților oncologici aflați sub tratament în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii comunitare a COVID-19

 12. Interpellationno.17B/16-02-2021
  Necunoașterea prevederilor art.45 din Legea Educației 1/2011 de către unii reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene

 13. Interpellationno.40B/23-02-2021
  Situația nerezolvată a animalelor sălbatice din Delta Dunării

 14. Questionno.441A/24-02-2021
  Necesitatea investițiilor în infrastructura rutieră

 15. Questionno.689A/17-03-2021
  Nevoia reînființării oficiilor prefecturale

 16. Questionno.690A/17-03-2021
  Efectele numărului ridicat de urși bruni

 17. Questionno.822A/24-03-2021
  Stadiul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare

 18. Questionno.823A/24-03-2021
  Situația grupurilor de lucru în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

 19. Questionno.824A/24-03-2021
  Stadiul proiectelor finanțate prin CNI și PNDL

 20. Questionno.1002A/07-04-2021
  Lipsa rețelei de curent electric pe o stradă principală din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 21. Questionno.1003A/07-04-2021
  Criterii de eligibilitate în proiectele de finanțare prin POIM

 22. Questionno.1004A/07-04-2021
  Dinamica deficitului de personal din cadrul structurilor MAI

 23. Questionno.1297A/28-04-2021
  Stadiul proiectului de modernizare a străzilor în comuna Ruscova, județul Maramureș

 24. Questionno.1405A/11-05-2021
  Metodologia de organizare si desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale

 25. Questionno.1406A/11-05-2021
  Respectarea Legii 236/2019

 26. Questionno.1407A/11-05-2021
  Probleme privind colectarea deșeurilor menajere din Maramureșul istoric.

 27. Questionno.1638A/31-05-2021
  Starea DJ 187 care face legătura între comunele Ruscova și Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 28. Questionno.1639A/31-05-2021
  Dinamica proiectelor depuse de parohiile din localitățile în care trăiesc etnicii ucraineni

 29. Interpellationno.363B/15-06-2021
  Modul în care sunt analizate de către unii funcționari aflați în subordinea Ministerului Educației, întrebările și interpelările adresate de parlamentari

 30. Questionno.1967A/30-06-2021
  Situația trenurilor de călători pe secția Timișoara Nord - Remetea Mică

 31. Questionno.2083A/28-07-2021
  Ajutorarea cetățenilor afectați de fenomenele hidrometeorologice

 32. Questionno.2084A/28-07-2021
  Stadiul proiectului ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră afectată de fenomenele meteorologice în comuna Bălcăuți, județul Suceava”

 33. Questionno.2085A/28-07-2021
  Situația Societății Române de Radiodifuziune

 34. Questionno.2117A/11-08-2021
  Stadiul proiectelor depuse de UAT Copăcele și finanțate prin PNDL II

 35. Questionno.2135A/18-08-2021
  Lipsa fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții și plata cheltuielilor curente

 36. Questionno.2137A/18-08-2021
  Lisa transportului elevilor pe ruta Bârna-Lugoj, județul Timiș

 37. Questionno.2187A/01-09-2021
  Colectarea deșeurilor menajere în Maramureșul istoric

 38. Questionno.2188A/01-09-2021
  Alegerea unităților școlare din programul ”Masa Caldă”

 39. Questionno.2189A/01-09-2021
  Actualizarea prețului pentru pacienții înscriși pe listele medicilor de familie

 40. Interpellationno.455B/07-09-2021
  Lipsa marcajelor și indicatoarelor rutiere

 41. Questionno.2317A/15-09-2021
  Revenire întrebare scrisă 2084A/28.07.2021

 42. Interpellationno.497B/28-09-2021
  Situația juridică a Liceului pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România

 43. Questionno.2569A/06-10-2021
  Lipsa materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor

 44. Interpellationno.533B/12-10-2021
  Motivele care au stat la baza nealocării fondurilor către comuna Remeți, în urma rectificării bugetare din 06.10.2021

 45. Interpellationno.563B/03-11-2021
  Motivele care au condus la blocarea unor măsuri de finanțare benefice pentru cetățeni

 46. Questionno.2925A/10-11-2021
  Respectarea prevederilor OUG 57/2019

 47. Questionno.3019A/17-11-2021
  Motivele pentru care, pentru perioada 2016-2020, persoanele participante la activitățile organizate de CNEE și Ministerul Educației nu au primit nicio dovadă în acest sens

 48. Interpellationno.621B/14-12-2021
  Situația UAT-urilor care nu au beneficiat de fonduri în ura rectificării bugetare din 6 octombrie a.c.

 49. Questionno.3307A/16-12-2021
  Măsuri pentru reducerea inflației în România

 50. Questionno.3367A/22-12-2021
  Albumul omagial al Vicarului Ortodox Ucrainean

 51. Questionno.3368A/22-12-2021
  Respectarea Ordinului nr.5.195/2021 din 03.09.2021 de către IȘJ Maramureș

 52. Questionno.3436A/12-01-2022
  Inundațiile din comuna Remeți, județul Maramureș

 53. Questionno.3437A/12-01-2022
  Solicitare referitoare la planul urbanistic general al comunei Remeți

 54. Questionno.3461A/19-01-2022
  Învățământul în limba maternă din județul Caraș-Severin

 55. Questionno.3588A/02-02-2022
  Stadiul proiectelor depuse de comuna Bethausen, județul Timiș

 56. Questionno.3589A/02-02-2022
  Regulamentul de organizare a Olimpiadei pentru limba ucraineană maternă

 57. Questionno.3590A/02-02-2022
  Situația proiectului depus de către parohia ”Acopermântul Maicii Domnului”, sat Bălcăuți, județul Suceava

 58. Questionno.3591A/02-02-2022
  Funcționalitatea planurilor de deszăpezire la nivel național

 59. Questionno.3684A/09-02-2022
  Situația manualelor școlare din Cornuțel, județul Caraș-Severin

 60. Interpellationno.646B/15-02-2022
  Distribuirea testelor antigen pentru depistarea SARS-CoV-2

 61. Questionno.3901A/23-02-2022
  Stadiul actual al lucrărilor de electrificare a locuințelor de pe strada Cale Ferată din comuna Rona de Sus, județul Maramureș

 62. Interpellationno.776B/22-03-2022
  Integrarea elevilor ucraineni în unitățile de învățământ românesc

 63. Questionno.4599A/15-04-2022
  Perspectivele educaționale ale elevilor ucraineni refugiați

 64. Questionno.4600A/15-04-2022
  Stadiul proiectelor depuse de U.A.T. Moldova-Sulița, județul Suceava

 65. Questionno.4736A/29-04-2022
  Motivele stagnării proiectelor depuse de U.A.T. Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 66. Questionno.4797A/04-05-2022
  Nerespectarea Regulamentului Camerei Deputaților de către Ministerul Culturii

 67. Questionno.4798A/04-05-2022
  Revenire la întrebarea nr.3437A/12.01.2022, referitor la planul urbanistic general al comunei Remeți

 68. Questionno.4955A/17-05-2022
  Stadiul dosarului privind reconstrucția Parohiei ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, sat Brodina de Sus, com. Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 69. Interpellationno.858B/17-05-2022
  Stadiul soluționării situației a Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” din Sighetul Marmației , jud. Maramureș

 70. Interpellationno.881B/17-05-2022
  Nesoluționarea problemei racordării la rețeaua electrică a locuitorilor din comuna Rona de Sus, jud. Maramureș

 71. Interpellationno.906B/15-06-2022
  Reabilitarea drumului comunal distrus de fenomenele hidrometeorologice în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava

 72. Questionno.5473A/28-06-2022
  Lipsa materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 73. Questionno.5474A/28-06-2022
  Implementarea măsurilor pentru prevenția incendiilor în localitățile din Delta Dunării

 74. Questionno.5498A/29-06-2022
  Problemele întâmpinate de persoanele cu handicap

 75. Questionno.5531A/04-07-2022
  Soluționarea problemelor apărute în procesul de evaluare al elevilor din învățământul gimnazial

 76. Questionno.5712A/20-07-2022
  Situația cu care se confruntă locuitorii comunei Poienile de Sub Munte, județul Maramureș

 77. Questionno.5778A/27-07-2022
  Modul de Implementare a Notei conducerii Ministerului Educației nr.27402/27.04.2022

 78. Questionno.5828A/09-08-2022
  Aplicarea Ordinului nr.5578 din 10 noiembrie 2021

 79. Questionno.5863A/17-08-2022
  Situația persoanelor cu handicap din România

 80. Questionno.5864A/17-08-2022
  Stadiul proiectului privind reabilitarea dispensarului uman în comuna Copăcele, județul Caraș-Severin

 81. Questionno.5899A/24-08-2022
  Aplicarea OME 3691/2022

 82. Interpellationno.918B/13-09-2022
  Lipsa lemnelor de foc pentru locuitorii de pe Valea Ruscovei, județul Maramureș

 83. Questionno.6107A/14-09-2022
  Actualizarea metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitățile de domiciliu

 84. Questionno.6179A/21-09-2022
  Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Maramureș

 85. Questionno.6379A/05-10-2022
  Pregătirea autorităților pentru sezonul rece

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 7 octobre 2022, 2:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro