Mihai NICOLESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2000-2004

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 85/19.02.2001 L173/2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 republicată în temeiul art.IV din Legea nr.141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național. Lege 75/2002
2. 142/24.02.2003 L161/2003 Propunere legislativă "Legea Pomiculturii" Lege 348/2003
3. 143/25.02.2003   Propunere legislativă privind producerea și valorificarea legumelor de câmp clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.277/2003
4. 144/25.02.2003   Propunere legislativă privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.308/2003
5. 170/24.03.2004 L147/2004 Proiect de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii Lege 190/2004
6. 227/17.03.2003 L297/2003 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
7. 271/28.04.2004 L258/2004 Propunere legislativă privind finanțarea de la bugetul de stat a acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național respinsa
definitiv
8. 311/29.05.2001 L135/2002 Propunere legislativă privind Legea Creditului Agricol. Lege 150/2003
9. 329/05.06.2001 L472/2004 Propunere legislativă privind Cooperativele Agricole. Lege 566/2004
10. 422/29.06.2004 L433/2004 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 396/2004
11. 443/26.06.2003   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12. 562/17.09.2003   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură retrasa
de catre initiator
13. 563/17.09.2003 L504/2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Creditului Agricol pentru producție nr.150/2003 Lege 605/2003
14. 588/13.11.2002 L201/2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar nr.160/1998. Lege 592/2003
15. 605/30.09.2003 L244/2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare Lege 335/2004
16. 647/22.10.2003   Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea fondului funciar nr.18/1991 retrasa
de catre initiator
17. 659/20.11.2001 L29/2002 Propunere legislativă privind perdelele forestiere de protecție. Lege 289/2002
18. 697/17.12.2001   Propunere legislativă privind protecția animalelor utilizate la experimente. respinsa
definitiv
19.   L811/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române retrasa
de catre Senat