Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
adrian.axinia@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Adrian-George Axinia > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Adrian-George AXINIA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

 • Cetățenie: română
 • Data nașterii: 18/10/1977
 • Gen: Masculin

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PRIMA DESIGN S.R.L. [08/11/2016 - În curs]
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții

 • Organizarea lucrărilor pe șantier;
 • Verificarea planurile de execuție și propunerea unor soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate și tehnologii;
 • Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare pentru lucrările de construcție
 • Urmărirea execuției lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
 • Întocmirea și/sau verificrea atașamentelor, situațiilor de lucrări, rapoartelor de lucru, proceselor verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
 • Urmărirea procesului de aprovizionarea cu materiale comandate, aceste să se facă la timp și verificarea existenței tuturor documentelor de calitate;
 • Însușirea și urmărirea aplicării legislației, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

Director
IDEAL INGINERIE SI ARHITECTURA S.R.L [01/10/2016 - 01/11/2017]
Localitatea: Tunari
Țara: România
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții
 • Implementarea planului de afaceri al companiei, în urma elaborării acestuia împreună cu șefii de departamente;
 • Stabilirea obiectivelor specifi ce pentru fi ecare departament, supervizarea și oferirea suportului pentru implementarea planurilor, politicilor și procedurilor;
 • Negocierea și administrarea contractelor cu partenerii cheie ai companiei (furnizori, clienți);
 • Cercetarea și dezvoltarea metodelor și procedurilor noi de management, pentru eficientizarea activității;
 • Reprezentarea companiei în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, cu autoritățile, grupurile de afaceri și potențialii parteneri;
 • Analiza și monitorizarea rapoartelor financiare din punctul de vedere al conformității cu planul de business elaborat inițial;
 • Coordonarea activității zilnice a subordonaților, identificarea și solutionerea problemelor apărute;
 • Participarea la nivel decizional în procesul de recrutare, integrare, instruire și evaluare a performantelor pentru personalul în subordine;
 • Supravegherea menținerii în condiții bune a bunurilor și utilităților companiei.

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PROIECT ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. [04/09/2012 - 07/11/2016]
Localitatea: Tunari
Țara: România
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții
 • Organizarea lucrărilor pe șantier;
 • Verifi carea planurile de execuție și propunerea unor soluții constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate și tehnologii;
 • Studierea detaliilor de proiectare și a documentației tehnice necesare pentru lucrările de construcție
 • Urmărirea execuției lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
 • Întocmirea și/sau verifi crea atașamentelor, situațiilor de lucrări, rapoartelor de lucru, proceselor verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
 • Urmărirea procesului de aprovizionarea cu materiale comandate, aceste să se facă la timp și verificarea existenței tuturor documentelor de calitate;
 • Însușirea și urmărirea aplicării legislației, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

Inginer construcții civile, industriale și agricole
IDEAL PROIECT ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. [01/08/2006 - 18/10/2011]
Localitatea: Tunari
- Sector de afaceri sau de activitate: Construcții

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Diriginte de șantier
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII [19/12/2019]
Adresă: (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C
 

Responsabil tehnic cu execuția
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII [09/08/2018]
Adresă: (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Construcții civile, industriale și agricole
 

Tehnician instalații electrice
CARDINAL MS S.R.L. [06/2018]
Adresă: București (România)
 

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
PROTEM SSM CONSULTING S.R.L. [06/2016]
Adresă: București (România)
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

 • Dezvoltarea profesională
 • Organizarea activității de prevenire și protecție
 • Promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate

EFECTUAREA INSTRUIRILOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A MUNCII, PREVEDERI LEGALE, MIJLOACE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate
 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție

ACCIDENTELE DE MUNCĂ ȘI ÎMBOLNĂVIRILE PROFESIONALE
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului
 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale
 • Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă
 • Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate

Ignifugator
AUSTING SERV S.R.L. [01/2016]
Adresă: București (România)

 • Aplicarea produselor ignifuge pe support;
 • Asigurarea condițiilor de ignifugare ;
 • Determinarea caracteristicilor frontului de lucru;
 • Evaluarea preliminară a frontului de lucru;
 • Întocmirea documentelor specifice activitații de ignifugare;
 • Verificarea calității ignifugării.

Formator
CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CEPECOM [01/2016]
Adresă: București (România)

 • Respectarea legislației specifice;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Asigurarea calității activității;
 • Pregătirea programului/stagiului de formare;
 • Pregătirea formării practice;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Evaluarea participanților de formare;
 • Evaluarea programului/stagiului de formare.

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor
AUSTING SERV S.R.L. [09/2015]
Adresă: București (România)

 • Organizarea activității de instalare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Instalarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Punerea în funcțiune a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Asigurarea mentenanței sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

INGINER DIPLOMAT
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE [02/2011]
Adresă: București (România)
Domeniul (domeniile) de studiu: Inginerie civilă

 • Cunoștințe teoretice și abilități de integrare și rezolvare a problemelor aplicative din domeniul ingineriei civile printr-o bunǎ pregătire fundamentală;
 • Cunoștințe teoretice și practice generale și abilități de identificare și alegere a materialelor de construcții, electrice, electronice, termice etc. Abilități de reprezentare în 2D și 3D, precum și de graficǎ tehnicǎ;
 • Abilități de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
 • Cunoștințe teoretice și aplicative de bază privind structura și proprietățile materialelor de constructii;
 • Cunoștințe teoretice de bază privind modelarea și simularea structurilor din constructii;
 • Cunoștințe teoretice de bazǎ și abilitǎți practice în domeniul termotehnicii aplicate;
 • Cunoștințe teoretice de bază și abilități de proiectare pentru construcții din lemn, metalice, beton;
 • Cunoștințe teoretice de bază și abilități necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor.

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e):

română

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE ORALĂ

CITIT

SCRIS

EXPRIMARE SCRISĂ

CONVERSAȚIE

engleză

B1

B2

B1

B1

B1

franceză

B1

B1

A2

B1

B1

03.03.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 21:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro