Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2004-2008 (dep.)
Liens:
www.petrumovila.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Petru Movila > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Petru MOVILA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 5/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
2. 6/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
3. 18/08.02.2010 L584/2009 Propunere legislativa privind statutul chiriasilor respinsa
definitiv
4. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
5. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
6. 31/15.02.2010 L587/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2006 privind Inspectia Sociala respinsa
definitiv
7. 36/22.02.2010 L239/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari respinsa
definitiv
8. 39/15.02.2011 L753/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
9. 40/15.02.2011 L758/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
10. 41/15.02.2011 L755/2010 Propunere legislativa privind scutirea de la plata ratelor imprumutului la banca pentru persoanele sinistrate de pe urma inundatiilor din anul 2010 respinsa
definitiv
11. 42/15.02.2011 L757/2010 Propunere legislativa pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
12. 45/21.02.2011 L407/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala Lege 166/2011
13. 63/28.02.2011 L708/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
14. 89/07.03.2011 L735/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica respins
definitiv
15. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
16. 97/07.03.2011 L754/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar respinsa
definitiv
17. 99/09.03.2011   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
18. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
19. 113/16.03.2011 L771/2010 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea societatilor si depozitelor de colectare a fierului vechi respinsa
definitiv
20. 114/29.03.2010 L226/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
definitiv
21. 125/21.03.2011 L772/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale respinsa
definitiv
22. 128/14.05.2012 L146/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
23. 129/23.03.2011 L410/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii numarul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati respinsa
definitiv
24. 129/14.05.2012 L158/2012 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
25. 152/29.05.2012 L71/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
26. 156/29.05.2012 L101/2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsa
definitiv
27. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
28. 171/29.05.2012 L36/2012 Proiect de Lege privind contractele de investitii de interes public respins
definitiv
29. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
30. 179/29.05.2012 L46/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respins
definitiv
31. 180/29.05.2012 L47/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor retrimis
la comisii
32. 184/29.05.2012 L53/2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuinta, autoturisme/autovehicule si terenuri a salariatilor bugetari respins
definitiv
33. 185/29.05.2012 L54/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
34. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
35. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
36. 204/29.05.2012 L82/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata respins
definitiv
37. 206/26.04.2011 L151/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere pe ordinea de zi
38. 217/02.05.2011 L123/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 129/2011
39. 224/29.05.2012 L102/2012 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive respinsa
definitiv
40. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
41. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA Lege 9/2014
42. 227/02.05.2011 L77/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
43. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
44. 231/02.05.2011 L148/2011 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care incadreaza someri si persoane in cautarea unui loc de munca respinsa
definitiv
45. 233/29.05.2012 L114/2012 Propunere legislativa privind protectia minorilor impotriva presei cu continut indecent respinsa
definitiv
46. 235/02.05.2011 L128/2011 Propunere legislativa privind posibilitatea angajarii in mediul privat a persoanelor pensionate anticipat respinsa
definitiv
47. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
48. 250/12.06.2012 L115/2012 Proiect de Lege privind infiintarea "Muzeului Comunismului" respins
definitiv
49. 259/03.05.2010 L95/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.340/2004 privind institutia prefectului, republicata respinsa
definitiv
50. 259/09.05.2011 L46/2011 Propunere legislativa privind regimul special maritim respinsa
definitiv
51. 261/25.06.2012 L174/2012 Propunere legislativa privind declararea municipiului Iasi "Oras initiator al Revolutiei din decembrie 1989 " respinsa
definitiv
52. 266/03.05.2010 L71/2010 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea dreptului copilului respinsa
definitiv
53. 267/13.05.2009 L93/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respins
definitiv
54. 268/25.06.2012 L177/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare respinsa
definitiv
55. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea cresei respinsa
definitiv
56. 270/25.06.2012 L211/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
57. 273/09.05.2011 L152/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
58. 276/09.05.2011 L177/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) si alin.(2) si abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.744/2 nov.2009 respinsa
definitiv
59. 276/26.06.2012 L178/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
60. 277/03.05.2010 L25/2010 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
61. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
62. 279/26.06.2012 L254/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
63. 280/09.05.2011 L69/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
64. 281/26.06.2012 L252/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
65. 282/26.06.2012 L253/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
66. 302/15.06.2009 L123/2009 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatalui si a Zilei Mamei Lege 319/2009
67. 309/03.09.2012 L185/2012 Propunere legislativa privind organizarea activitatii fiscale a marilor contribuabili respinsa
definitiv
68. 310/03.09.2012 L186/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte respinsa
definitiv
69. 312/10.05.2010 L100/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
70. 312/03.09.2012 L190/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
71. 314/03.09.2012 L250/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contribuabililor autorizati respinsa
definitiv
72. 315/03.09.2012 L255/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
73. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
74. 332/24.09.2012 L290/2012 Propunere legislativa pentru modificarea art.47 al Legii locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
75. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
76. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 269/2011
77. 338/24.09.2012 L268/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
78. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere pe ordinea de zi
79. 342/16.05.2011 L147/2011 Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
80. 343/24.09.2012 L294/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
81. 345/24.09.2012 L249/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
82. 346/24.09.2012 L251/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
83. 350/24.09.2012 L291/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 281/2013
84. 351/24.09.2012 L292/2012 Propunere legislativa privind instalarea de camere video in sectiile de votare respinsa
definitiv
85. 356/24.09.2012 L205/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
86. 360/24.09.2012 L197/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respinsa
definitiv
87. 362/24.09.2012 L204/2012 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
88. 393/28.06.2010 L218/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
89. 402/14.06.2011 L281/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
90. 403/14.06.2011 L298/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare respinsa
definitiv
91. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
92. 418/15.09.2009 L246/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respins
definitiv
93. 422/15.09.2009 L275/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing Lege 383/2009
94. 426/01.09.2010 L212/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
95. 428/01.09.2010 L220/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
96. 429/21.09.2009 L555/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a Hotararii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si a Hotararii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune la Senat
97. 430/01.09.2010 L213/2010 Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanta Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
98. 430/20.06.2011 L295/2011 Propunere legislativa privind instituirea pazei gradinitelor, scolilor generale si liceelor pe durata desfasurarii activitatilor didactice respinsa
definitiv
99. 432/20.06.2011 L282/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat respinsa
definitiv
100. 434/01.09.2010 L214/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial respins
definitiv
101. 434/20.06.2011 L294/2011 Propunere legislativa privind transformarea cazarmile dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv
102. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
103. 435/20.06.2011 L299/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respinsa
definitiv
104. 436/20.06.2011 L297/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
105. 437/20.06.2011 L296/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica respinsa
definitiv
106. 441/01.09.2010 L207/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul din preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 234/2010
107. 460/27.06.2011 L280/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata respinsa
definitiv
108. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
109. 463/27.06.2011 L397/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
110. 465/30.09.2009 L626/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
111. 467/12.11.2012 L296/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului Penal al Romaniei din 21 iunie 1986, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
112. 468/14.09.2010 L244/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata Lege 236/2010
113. 469/27.06.2011 L350/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii respinsa
definitiv
114. 470/05.10.2009 L625/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
115. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
116. 477/27.06.2011 L349/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
117. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
118. 481/27.06.2011 L399/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
119. 482/07.10.2009 L296/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
120. 483/27.06.2011 L352/2011 Propunere legislativa privind modificarea Normelor de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere respinsa
definitiv
121. 487/27.06.2011 L351/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respinsa
definitiv
122. 488/27.06.2011 L396/2011 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsa
definitiv
123. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
124. 501/05.09.2011 L343/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
125. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
126. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativa privind pregatirea practica a studentilor respinsa
definitiv
127. 519/14.09.2011 L390/2011 Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
128. 520/14.09.2011 L393/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
129. 533/02.11.2009 L238/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respinsa
definitiv
130. 570/18.10.2010 L383/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
131. 584/18.10.2010 L365/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania respinsa
definitiv
132. 590/11.11.2009 L442/2009 Propunere legislativa pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respinsa
definitiv
133. 591/25.10.2010 L192/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
134. 623/25.10.2010 L399/2010 Propunere legislativa "Legea Arhivelor" respinsa
definitiv
135. 624/25.10.2010 L401/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
136. 625/14.12.2009 L489/2009 Proiect de Lege privind medicina scolara respins
definitiv
137. 627/25.10.2010 L400/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
138. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
139. 634/14.12.2009 L403/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
140. 641/21.11.2011 L141/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
141. 643/14.12.2009 L394/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar - fiscale respinsa
definitiv
142. 646/14.12.2009 L424/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
143. 647/02.11.2010 L417/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 raport
depus
144. 649/21.11.2011 L562/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
145. 662/17.11.2010 L370/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
146. 665/14.12.2009 L486/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni respinsa
definitiv
147. 672/17.11.2010 L448/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, in vederea declararii -Zilei Nationale de Rugaciune- ca sarbatoare legala nelucratoare respinsa
definitiv
148. 693/16.12.2009 L423/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
149. 695/22.11.2010 L464/2010 Proiect de Lege pentru interzicerea clonarii si a aplicatiilor biomedicinei care inalca drepturile omului si demnitatea umana la comisii
150. 698/22.11.2010 L465/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la comisii
151. 703/05.12.2011 L581/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
152. 706/22.11.2010 L529/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
153. 722/05.12.2011 L577/2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respins
definitiv
154. 729/24.11.2010 L566/2010 Proiect de Lege privind vanzarea locuintelor aflate in administrarea Societatii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriasi Lege 52/2013
155. 730/24.11.2010 L567/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 246/2011
156. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
157. 762/29.11.2010 L535/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
158. 780/29.11.2010 L564/2010 Propunere legislativa privind statutul Scolilor populare de arta si meserii respinsa
definitiv
159. 782/29.11.2010 L565/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
160. 785/29.11.2010 L581/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
161. 786/29.11.2010 L528/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
162. 788/29.11.2010 L580/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
163. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
164. 794/29.11.2010 L579/2010 Propunere legislativa privind activitatea de camatarie Lege 216/2011
165. 809/29.11.2010 L578/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
166. 811/29.11.2010 L577/2010 Propunere legislativa privind sprijinirea persoanelor care doresc sa cumpere o casa noua respinsa
definitiv
167. 816/29.11.2010 L527/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
168. 882/21.12.2010 L756/2010 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
169. 883/21.12.2010 L759/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
170. BP374/19.05.2009 L423/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic la Senat
171. BP391/11.09.2012 B288/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
172. BP392/11.09.2012 B289/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgensa a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc la Senat
173. BP393/11.09.2012 B290/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale la Senat
174. BP394/11.09.2012 B291/19.09.2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
175. BP395/11.09.2012 B292/19.09.2012 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor romane si limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat la Senat
176. BP396/11.09.2012 B293/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala la Senat
177. BP397/11.09.2012 B294/19.09.2012 Propunere legislativa privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte la Senat
178. BP401/11.09.2012 B297/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la Senat
179. BP404/19.09.2012 B300/25.09.2012 Propunere legislativa privind educatia prin sport la Senat
180. BP405/19.09.2012 B301/25.09.2012 Propunere legislativa privind ororganizarea si exerciatrea profesiei de consilier juridic la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 ao?t 2022, 9:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro