Dumitru MĂRCULESCU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

marculescudumitru@yahoo.com

Experiență profesională

21/12/2020

Deputat-Camera Deputatilor-Parlamentul Romaniei

21/01/2020-21/12/2020

Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Mehedinti

01/02/2016-20/01/2020

Director Comercial Societatea Secom S.A.
-Urmarirea si coordonarea activitatii de furnizare si contractare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
-Coordonarea unor activitati comerciale ale societatii

27/09/2012-01/02/2016

Consilier juridic SSH Hidroserv SA
-Elaborarea de regulamente, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în conformitate cu legislația în vigoare;
-Redactarea, vizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic (proiecte de instrucțiuni, norme interne, decizii și acte cu caracter normativ, ce au legătură cu activitatea societății);
-Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale instituției în fața autorităților publice și instituțiilor de orice natură;
-Asigurarea de consultanță și informarea permanentă a conducerii cu privire la modificările legislative;
-Rezolvarea cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
-Redactarea proiectelor de contracte și negocierea clauzelor legale contractuale;
-Verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre vizare.

08.10.2009-21.09.2012

Director General SC Hidroserv Portile de Fier SA
-Organizarea, conducerea și gestionarea activitatii SC Hidroserv Portile de Fier SA, potrivit Actului constitutiv aprobat prin HG 857/2002 , modificat de HC AGA nr.5/2008 .

01.10.2002-08.10.2009

Consilier juridic SC Hidroserv SA Portile de Fier SA
Elaborarea de regulamente, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în conformitate cu legislația în vigoare;
-Redactarea, vizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic (proiecte de instrucțiuni, norme interne, decizii și acte cu caracter normativ, ce au legătură cu activitatea societății);
-Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale instituției în fața autorităților publice și instituțiilor de orice natură;
-Asigurarea de consultanță și informarea permanentă a conducerii cu privire la modificările legislative;
-Rezolvarea cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
-Redactarea proiectelor de contracte și negocierea clauzelor legale contractuale;
-Verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre vizare.

01.10.1998-01.10.2002

Consilier juridic/ SC Hidroelectrica SA Filiala Portile de Fier
-Elaborarea de regulamente, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în conformitate cu legislația în vigoare;
-Redactarea, vizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic (proiecte de instrucțiuni, norme interne, decizii și acte cu caracter normativ, ce au legătură cu activitatea societății);
-Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale instituției în fața autorităților publice și instituțiilor de orice natură;
-Asigurarea de consultanță și informarea permanentă a conducerii cu privire la modificările legislative;
-Rezolvarea cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
-Redactarea proiectelor de contracte și negocierea clauzelor legale contractuale;
-Verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre vizare.

1995-1998

Inspector resurse umane/ SC Hidroelectrica SA Filiala Portile de Fier
-Întocmirea formelor de angajare/încetare a activității în cadrul firmei;
-Calculul salariilor (program salarizare CIEL);
-Gestionarea dosarelor personale ale angajaților în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii;
-Ținerea unei evidențe a condicilor de prezență, a pontajelor și a concediilor;
-Elaborarea statelor de plată și a declarației lunare D 112;
-Realizarea și depunerea registrului electronic de evidență a salariaților;
-Realizarea și depunerea fișelor fiscale pentru salariați;
-Eliberarea adeverințelor de salariu, pentru bancă, primărie, medic etc.
-Întocmirea dosarelor de pensionare conform legislației în vigoare;
-Consultanța angajaților cu privire la orice solicitare a acestora.

1986-1995

Electrician - exploatare /SC Hidroelectrica SA Filiala Portile de Fier
-Urmărirea comportării instalațiilor electrice și hidraulice;
-Asigurarea funcționării instalațiilor electrice conform parametrilor proiectați;
-Revizii programate și intervenții în caz de necesitate.

Educație și formare

29/07/2010-30/11/2010

Diplomă de absolvire/Studii postuniversitare (Agenția Națională a Funcționarilor Publici- București) Specializarea - Înalt funcționar public Seria A Nr. 0076
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

2007-2009

Diplomă de master/Studii postuniversitare - masterat, Specializare - Guvernare modernă și dezvoltare locală
-Managementul resurselor umane;
-Principii constituționale ale administrației publice;
-Deontologia funcției publice în spațiul românesc și european;
-Statutul funcționarului public în dreptul administrativ românesc și european;
-Managementul în administrație;
-Politici de dezvoltare locală;
-Principii fundamentale ale administrației publice în România și spațiul UE.

1992-1997

Diplomă de licență Universitatea București - Facultatea de Drept (Licențiat în Științe Juridice), Specializare - Drept
-Drept civil;
-Drept penal;
-Drept internațional;
-Drept financiar;
-Drept constituțional și instituții politice;
-Economie politică;
-Drept administrativ;
-Drept comercial;
-Dreptul muncii și securității sociale;
-Dreptul comerțului internațional.


Competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

A2

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent
- C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Capacitatea de comunicare, spirit de echipă, capacitatea de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența dobândită în context profesional prin muncă.

Competențe organizaționale/manageriale

Capacitatea de a evalua, de a organiza și coordona oameni și proiecte, capacitatea de a administra bugete în timpul activităților, disponibilitate pentru efort intelectual și fizic.
Aceste competențe și aptitudini le-am dobândit ca urmare a experienței profesionale.

Competențe informatice

Operare PC și abilități de lucru cu aparatură diversificată.
Pachetul Office (Word, Excel, Access, PowerPoint și Publisher)
Accesarea frecventă a internetului pentru identificarea și urmărirea oricăror modificări sau completări legislative din domeniul specific.

Alte competențe

Literatura, filmul, călătoriile, sportul, fotografia la nivel de amator, gastronomia românească și internațională (dobândite în timpul liber).

Permis de conducere

Categoria B

14.01.2021