Cătălin-Zamfir MANEA
Questions & interpellations in legislature 2020-present

  1. Question no.1231A/21-04-2021
    Situația inspectorilor școlari pentru problemele copiilor și tinerilor proveniți din medii dezavantajate