Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Alecsandru Știucă > Întrebari si interpelari Versiunea pentru printare

Alecsandru ȘTIUCĂ
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2004-2008

 1. Interpelarea nr.336B/14-06-2005
  Referitor la taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta).

 2. Interpelarea nr.337B/14-06-2005
  Acordarea despăgubirilor bănești cuvenite veteranilor de război.

 3. Interpelarea nr.385B/14-09-2005
  Criteriile restrictive și insuficiente pentru încadrarea în grade de handicap a persoanelor adulte.

 4. Interpelarea nr.449B/21-09-2005
  "Subvenționăm cultura, nu editura"(!)

 5. Interpelarea nr.492B/04-10-2005
  Programe prioritare SNCRR.

 6. Interpelarea nr.599B/18-10-2005
  Necesitatea urgentă de restabilire a legalității la Mărculești - jud.Ialomița.

 7. Interpelarea nr.643B/08-11-2005
  Referitor la necesitatea consolidării malului brațului Borcea în zona localității Bordușani.

 8. Interpelarea nr.853B/06-12-2005
  Referitor la implicarea Prefectului în perpetuarea unei situații ilegale și inadmisibile în comuna Mărculești, jud.Ialomița.

 9. Interpelarea nr.964B/20-12-2005
  Referitor la repartizarea discreționară a fondurilor publice.

 10. Interpelarea nr.1160B/22-02-2006
  OUG 2/09.02.2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

 11. Interpelarea nr.1165B/22-02-2006
  Sprijinirea Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Ialomița prin acordarea unui spațiu cu destinația "Casa Pensionarilor".

 12. Interpelarea nr.1257B/07-03-2006
  Lipsirea bugetelor locale de o sursă importantă de venituri.

 13. Interpelarea nr.1277B/15-03-2006
  "Reformarea" administrației publice locale.

 14. Interpelarea nr.1376B/28-03-2006
  Modul de finanțare a cheltuielilor aferente Centrelor județene de resurse și asistență educațională.

 15. Interpelarea nr.1392B/29-03-2006
  Criza industriei chimice și petrochimice din România.

 16. Interpelarea nr.1491B/19-04-2006
  Adaptarea manualelor școlare la noile reguli gramaticale stabilite de Academia Română.

 17. Interpelarea nr.1492B/19-04-2006
  Situația disperată a cetățenilor din Bordușani, ale căror case și gospodării vor fi înghițite de Dunăre.

 18. Interpelarea nr.1596B/09-05-2006
  Situația domnului Crăciun Ion și a altor cetățeni din comuna Gura Ialomiței.

 19. Interpelarea nr.1615B/17-05-2006
  Controversata strategie a Guvernului de privatizare a unor instituții publice.

 20. Interpelarea nr.1719B/06-06-2006
  "Criza" caselor de cultură.

 21. Interpelarea nr.1720B/06-06-2006
  Modul de punere în aplicare a Legii 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.

 22. Interpelarea nr.1882B/27-06-2006
  Solicitarea sprijinului Ministerului Sănătății pentru operarea urgentă a unui copil din jud.Ialomița în străinătate.

 23. Interpelarea nr.1940B/28-06-2006
  Modul de aplicare a Legii 171/2006.

 24. Interpelarea nr.2199B/24-10-2006
  Acordarea anesteziei pentru copii de vârste mici la Spitalul Județean Ialomița.

 25. Interpelarea nr.2200B/24-10-2006
  Aplicarea unitară a Legii 249/2006 privind modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutului aleșilor locali.

 26. Întrebarea nr.2287A/06-12-2006
  Solicitarea unui răspuns la interpelarea 1719B/2006.

 27. Întrebarea nr.2288A/06-12-2006
  Acordarea într-o manieră discriminatorie și discreționară a unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale.

 28. Întrebarea nr.2289A/06-12-2006
  Dezafectarea căii ferate Țăndărei - Giurgeni.

 29. Întrebarea nr.2359A/19-12-2006
  Stadiul realizării promisiunilor referitoare la consolidarea și reabilitarea sectoarelor malului Borcea.

 30. Întrebarea nr.2360A/19-12-2006
  Blocarea circulației forței de muncă.

 31. Întrebarea nr.2414A/08-02-2007
  Lipsa de întreținere a "Autostrăzii Soarelui".

 32. Întrebarea nr.2415A/08-02-2007
  Imposibilitatea aplicării Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în lipsa normelor metodologice.

 33. Interpelarea nr.2224B/13-02-2007
  Diferența semnificativă de populație între datele deținute de către Institutul Național de Statistică și Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

 34. Interpelarea nr.2312B/13-02-2007
  Strategia Ministerului Administrației și Internelor privind furturile din infrastructura națională.

 35. Întrebarea nr.2494A/21-02-2007
  Stadiul demersurilor pentru reabilitarea căminelor culturale.

 36. Întrebarea nr.2495A/21-02-2007
  Strategia de privatizare a cinematografelor - o strategie durabilă?

 37. Întrebarea nr.2497A/21-02-2007
  Situația plafoanelor financiare pentru laboratoarele medicale.

 38. Interpelarea nr.2468B/27-02-2007
  Impozitele percepute pentru terenurile agricole extravilane din mediul urban.

 39. Interpelarea nr.2469B/27-02-2007
  Reabilitarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din municipiul Slobozia, jud.Ialomița.

 40. Întrebarea nr.2535A/27-02-2007
  Despăgubirea justă a agricultorilor din zona Făcăeni-Vlădeni, pentru inundarea controlată a terenurilor agricole în luna mai 2006.

 41. Interpelarea nr.2537B/13-03-2007
  Riscuri actuale și majore pentru sănătatea și viața cetățenilor din mun.Slobozia.

 42. Interpelarea nr.2542B/13-03-2007
  Obstrucționarea procesului de retrocedare a terenurilor de către Agenția Domeniilor Statului.

 43. Întrebarea nr.2800A/11-04-2007
  Funcționalitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 44. Întrebarea nr.2838A/17-04-2007
  Modernizarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din mun.Slobozia.

 45. Întrebarea nr.2839A/17-04-2007
  Blocarea aplicării Legii nr.315/2006.

 46. Întrebarea nr.2840A/17-04-2007
  Promisiunile neonorate referitoare la reforma sistemului sanitar.

 47. Interpelarea nr.2693B/24-04-2007
  Aplicarea neunitară a legii în teritoriu și efectele sociale grave ale unor măsuri cu conținut economic introduse prin Legea 448/2006.

 48. Interpelarea nr.2731B/25-04-2007
  Dificultatea punerii în practică a OUG 34/2006 .

 49. Întrebarea nr.2879A/25-04-2007
  Întârzieri în aplicarea OUG 194/2005.

 50. Interpelarea nr.2742B/22-05-2007
  Acordarea unor reparații financiare echitabile agricultorilor din zona Făcăeni - Vlădeni, ale căror terenuri au fost inundate dirijat în primăvara anului 2006.

 51. Interpelarea nr.2785B/22-05-2007
  Majorarea sprijinului financiar din partea statului pentru Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irugații, în condițiile unei secete extreme.

 52. Interpelarea nr.2786B/22-05-2007
  Situația investigațiilor medicale care nu sunt acoperite de contractele încheiate de Casele Județene de Asigurări de Sănătate.

 53. Întrebarea nr.3019A/23-05-2007
  Grave disfuncții referitoare la activitatea aparatului de lucru din Ministerul Transporturilor.

 54. Întrebarea nr.3020A/23-05-2007
  Blocarea unor lucrări de investiții care se derulează în școli prin aplicarea unei Hotărâri a Guvernului.

 55. Întrebarea nr.3058A/30-05-2007
  Acordarea unor fonduri pentru reabilitarea urgentă a Bisericii "Sfântul Gheorghe" din Ograda, jud.Ialomița.

 56. Întrebarea nr.3061A/30-05-2007
  Neacordarea de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap a fondurilor necesare decontării transportului interurban pentru persoanele cu handicap.

 57. Întrebarea nr.3170A/12-06-2007
  Sistemul discutabil de evaluare a calității manualelor, practicat de către fostul Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și conflictul de interese de la Ministerul Educației.

 58. Interpelarea nr.2902B/26-06-2007
  Restituirea facilităților de care au beneficiat veteranii și văduvele de război.

 59. Întrebarea nr.3342A/27-06-2007
  Întârzierile îngrijorătoare în relațiile Unității de Arhivă a Armatei Române cu pensionarii armatei.

 60. Întrebarea nr.3343A/27-06-2007
  asigurarea fondurilor pentru creșterea siguranței unităților de învățământ.

 61. Întrebarea nr.3565A/03-10-2007
  Soluționarea prioritară a cererilor pensionarilor din armată în funcție de vârstă.

 62. Interpelarea nr.3102B/09-10-2007
  Desfășurarea învățământului în limba maternă pentru populația română minoritară din Republica Serbia.

 63. Interpelarea nr.3104B/09-10-2007
  Preluarea unor terenuri degradate în administrarea Direcției Silvice, în vederea constituirii perimetrelor de ameliorare, cf OG 81/1998, modificată și aprobată prin Legea 107/1999.

 64. Întrebarea nr.3650A/17-10-2007
  Fonduri alocate din bugetul de stat pentru creșterea siguranței unităților de învățământ din jud.Ialomița.

 65. Întrebarea nr.3745A/31-10-2007
  Promisiunile Ministrului Mediului referitoare la protecția comunei Bordușani.

 66. Interpelarea nr.3351B/14-11-2007
  Diminuarea resurselor financiare ale autorităților locale prin unele măsuri legislative.

 67. Întrebarea nr.3918A/04-12-2007
  Cazurile recente de cruzimi contra animalelor și de abandon al acestora.

 68. Interpelarea nr.3386B/11-12-2007
  Neacordarea ajutoarelor alimentare promise de Uniunea Europeană.

 69. Interpelarea nr.3387B/11-12-2007
  Deficiențe în implementarea programului "trusori pentru nou-născuți" precum și întârzierea în emiterea normelor de aplicare.

 70. Interpelarea nr.3440B/12-12-2007
  Referitor la sprijinirea învățământului în limba română din țările vecine României.

 71. Întrebarea nr.4108A/06-02-2008
  Modificarea metodologiei de desfășurare a tezelor unice la clasele a VII-a și a VIII-a.

 72. Interpelarea nr.3515B/12-02-2008
  Resuscitarea activităților culturale în mediul rural, dotarea căminelor culturale și salarizarea directorilor acestora.

 73. Interpelarea nr.3516B/12-02-2008
  Acordarea personalității juridice pentru Școala din com.Colelia, jud.Ialomița.

 74. Întrebarea nr.4295A/20-02-2008
  Dificultatea aplicării Legii Zootehniei în ceea ce privește pășunatul în afara perioadei legale stabilite.

 75. Întrebarea nr.4520A/12-03-2008
  Stimularea implicării IMM-urilor în producerea sau utilizarea de surse regenerabile de energie.

 76. Întrebarea nr.4521A/12-03-2008
  Admiterea la finanțare pentru o sală de sport în comuna Ciochina, jud.Ialomița.

 77. Întrebarea nr.4576A/18-03-2008
  Desființarea Liceului de Artă din Slobozia, jud.Ialomița.

 78. Întrebarea nr.4637A/09-04-2008
  Necesitatea efectuării unor lucrări urgente de reparații la Drumul Național Slobozia - Buzău.

 79. Întrebarea nr.4638A/09-04-2008
  Nereguli grave cu privire la evaluarea lucrărilor la olimpiada școlară de limba și lit.română.

 80. Întrebarea nr.4639A/09-04-2008
  Maniera neuniformă și discriminatorie de punctare la examenul în vederea acordării gradației de merit.

 81. Întrebarea nr.4820A/22-04-2008
  Conservarea și restaurarea parcului de la Maia al lui Barbu Catargiu, cel dintâi prim-ministru al României.

 82. Întrebarea nr.4821A/22-04-2008
  Măsurile adoptate de Guvern pentru evitarea unui nou eșec în aplicarea programului PEAD 2008.

 83. Interpelarea nr.3932B/06-05-2008
  Necesitatea înființării unui spital TBC în jud.Ialomița.

 84. Întrebarea nr.4920A/14-05-2008
  Schimbarea abuzivă a directorului de la școala din com.Săveni, jud.Ialomița.

 85. Întrebarea nr.4921A/14-05-2008
  Situația conflictuală de la Grădinița cu program prelungit din mun.Fetești, jud.Ialomița.

 86. Interpelarea nr.4161B/23-09-2008
  Situația școlilor cu predare în limba română din Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia.

 87. Interpelarea nr.4162B/23-09-2008
  Implicarea Ministerului Afacerilor Externe în sprijinirea organizării Congresului Național al Învățătorilor din România și al Învățătorilor Români de peste Hotare.

 88. Interpelarea nr.4187B/23-09-2008
  Organizarea Zilei Învățătorului de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

 89. Interpelarea nr.4188B/23-09-2008
  Sprijinul acordat pentru organizarea Congresului Învățătorilor din România, de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

 90. Interpelarea nr.4189B/23-09-2008
  Stadiul actual al lucrărilor preconizate în ultimii ani a se realiza în jud.Ialomița, pentru protecția împotriva inundațiilor.

 91. Interpelarea nr.4190B/23-09-2008
  Sistemul inechitabil de acordare a asistenței medicale în România.

 92. Întrebarea nr.5285A/01-10-2008
  Aplicarea în timp a dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 20:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro