Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (sen.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
discours
1996-2000 (sen.)
1992-1996 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Senat > Denes Seres > commissions de médiation Versiunea pentru printare

SERES Denes
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. L9/08-01-2003  Propunere legislativa privind masuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localitati Lege 554/2003
2. L20/21-01-2003  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bestepe, judetul Tulcea Lege 37/2004
3. L41/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 640/2002
4. L56/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava. Lege 209/2003
5. L57/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea Lege 206/2003
6. L58/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea Lege 207/2003
7. L59/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Paulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea. Lege 208/2003
8. L82/03-03-2003  Proiect de Lege privind infiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Barsesti, judetul Vrancea. Lege 205/2003
9. L121/27-03-2001  Proiect de Lege privind Statutul alesilor locali Lege 393/2004
10. L134/09-04-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Lege 43/2004
11. L157/09-05-2001  Propunere legislativa privind stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor din intravilanul localitatilor din Delta Dunarii Lege 679/2002
12. L233/01-07-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 Lege 158/2003
13. L278/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor Lege 604/2003
14. L281/28-06-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea reorganizarea sau functionarea unor structuri in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 194/2004
15. L320/21-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 643/2002
16. L339/30-08-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale Lege 534/2003
17. L372/29-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
18. L380/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
19. L382/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local Lege 3/2003
20. L387/28-06-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tamaseu, judetul Bihor Lege 27/2003
21. L408/17-09-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale Lege 673/2002
22. L444/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie Lege 575/2003
23. L447/02-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rica, judetul Arges Lege 185/2003
24. L475/16-10-2002  Propunere legislativa privind infiintarea comunei Rosiori, judetul Bihor Lege 140/2003
25. L481/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 39/2004
26. L513/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Lege 31/2003
27. L524/12-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
28. L564/05-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
29. L590/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala Lege 255/2003

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 3 octobre 2022, 4:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro