Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Nicoleta-Matilda Goleac > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Nicoleta-Matilda GOLEAC
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

nicoleta.goleac@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

17.09.1968

Sex

Feminin

Experiența profesională

Perioada

decembrie 2020 - în prezent

Funcția sau postul ocupat

deputat

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Perioada

noiembrie 2020 - decembrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic, grad profesional superior - Direcția relația cu Parlamentul
Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naționale

Perioada

decembrie 2018 - octombrie 2020

Funcția sau postul ocupat

Subprefect

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului - Municipiul București

Perioada

2017 - 2018

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic grad profesional superior - Departamentul pentru relația cu Parlamentul si calitatea vieții personalului - Direcția relația cu Parlamentul
Funcționar public - în înțelesul Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Activități și responsabilități principale

- Asigură si coordonează activitățile specifice în relația cu Senatul României;
- Consultantă juridică de specialitate pentru legile din sistemul național de securitate, ordine publică si siguranță;
- Urmărirea parcursului legislativ al actelor normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale;
- Asigură coordonarea relației ministerului cu asociațiile, fundațiile si federațiile care își desfășoară activitatea în sfera de competentă a Ministerului Apărării Naționale;
- Monitorizează fazele procedurii legislative a proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale;
- Analizează propunerile, cererile, sesizările si reclamațiile formulate de asociațiile, fundațiile si federațiile care își desfășoară activitatea în sfera de competentă a Ministerului Apărării Naționale si formulează răspunsuri, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naționale

Perioada

2000 - 2017

Funcția sau postul ocupat

Avocat definitiv

Activități și responsabilități principale

- consultații si cereri cu caracter juridic;
- asistenta si reprezentare juridica in fata instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici si a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum si a altor persoane juridice, în condițiile legii;
- redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
- asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autorități publice;
- apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice in raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoana română sau străină;
- activități de mediere;
- orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, in condițiile legii.

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Avocat specializat in Drept Comercial, Drept civil si Drept Penal

Numele și adresa angajatorului

Cabinet de avocat GOLEAC NICOLETA MATILDA sediul principal in București str. Nitu Vasile, nr.36, bl.1, ap.23, sect.4, sediu secundar București, B-dul. Corneliu Coposu, nr.53, er.2, ap.6, sect.3.

Perioada

2012 - 2017

Funcția sau postul ocupat

Practician in insolventa

Activități și responsabilități principale

- Activități specifice Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, respectiv Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, precum și a OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei practicienilor in insolvență;
- Gestionarea procedurilor de insolventa si de faliment pentru societăți ce au activat atât la nivel local, cat si la nivel național, in diverse domenii de activitate precum construcții, farmacie, tipografii etc.
- Elaborarea si supravegherea planurilor de reorganizare ale unor societăți debitoare aflate in dificultate, societăți care au reușit sa depășească cu succes perioada reorganizării, revenind in activitate.

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Administrarea societăților aflate in insolventa, respectiv faliment. Administrator judiciar, Lichidator judiciar, Practician in insolventa

Numele și adresa angajatorului

TOPAZ INSOLV SPRL cu sediul profesional in București, B-dul. Corneliu Coposu, nr.53, er.2, ap.6, sect.3.

Perioada

2013 - 2017

Funcția sau postul ocupat

Mediator

Activități și responsabilități principale

Activități specifice Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Numele și adresa angajatorului

Cabinet de Mediator Goleac Nicoleta-Matilda cu sediul in București str. Nitu Vasile, nr.36, bl.1, ap.23, sect.4

Perioada

1999 - 2000

Funcția sau postul ocupat

Avocat stagiar

Activități și responsabilități principale

Asistenta juridica, reprezentare in instanța - nivel judecătorii

Numele și adresa angajatorului

Cabinet individual de avocatura GOLIAC ASPASIA

Perioada

1988 - 1990

Funcția sau postul ocupat

Metrolog

Activități și responsabilități principale

Verificare aparate de măsura si control

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Metrologie - verificarea instrumentelor de măsura si control

Numele și adresa angajatorului

Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie

Educație și formare profesională

Perioada

1993 - 1997 Universitatea HYPERION - Facultatea De Drept

Calificarea / diploma obținută

1998 - Licențiat în științe juridice - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE DREPT

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

STIINTE JURIDICE

Perioada

1983 - 1987 Liceul Industrial nr.17 - Metrologie

Calificarea / diploma obținută

Metrolog

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Matematică - fizică

Limba maternă

romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

engleza

Autoevaluare

- ascultare: B1

Nivel european (*)

- citire: B1
- participare la conversație: B1
- discurs oral: B1
- exprimare scrisa: B1

Alte cursuri de formare profesionala continua:

mai 2019 - septembrie 2019 - Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, Institutul Național de Administrație;

martie 2019 - iulie 2019 - Managementul strategic al afacerilor interne, Curs postuniversitar organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne;

2012 - Cursuri de formare mediator organizate de Asociația Pro Medierea

Competențe și aptitudini organizatorice

- Bun organizator, apreciez si încurajez lucrul in echipa
- persoana deschisa, comunicativa, cu capacitate de sinteza si analiza a informațiilor, atenție concentrata si distributiva;
- rezistenta la stres si efort intelectual prelungit, integritate, receptivitate la solicitările profesionale;
- conștiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit, păstrează confidențialitatea rezultatelor obținute și a informațiilor cu care intra in contact;
- capacitatea de a lucra independent sau in echipa pentru rezolvarea de probleme in contexte profesionale diferite;
- dinamism, gândire flexibila
- receptivitate la nou si predispusa sa învețe lucruri noi;
- persoana entuziasta, punctuala si responsabila

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Operare PC/ Windows/ Ms Office Word

Competențe și aptitudini tehnice

Îndemânare in a utiliza computerul. Nivel de pregătire - mediu

20.12.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 august 2022, 5:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro