Parliamentary activity
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
speaches
1996-2000 (sen.)
1992-1996 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Victor Apostolache > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Victor APOSTOLACHE
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1.   L148/03.03.2004 Propunere legislativa privind stimularea incasarii redeventei in baza contractelor de concesionare a terenurilor cu destinatie agricola aflate in patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului retrasa
de catre initiator
2.   L202/30.05.2001 Propunere legislativa privind exploatatiile agricole pe ordinea de zi
3. 472/04.09.2001 L204/2001 Proiect de Lege privind Zootehnia. Lege 72/2002
4. 516/20.09.2001 L203/2001 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare in Romania. Lege 73/2002
5.   L562/04.12.2002 Propunere legislativa pentru completarea literei c) a articolului 3 indice 1 din Ordonanta Guvernului nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii retrasa
de catre initiator
6. 689/17.12.2002 L148/2002 Proiect de Lege privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar in agricultura si silvicultura. Lege 454/2003
7. 690/04.11.2003 L456/2003 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 530/2003
8. 725/28.12.2001 L350/2001 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. respins
definitiv
9. 726/28.12.2001 L205/2001 Proiect de Lege privind acordarea despagubirilor in caz de dezastre, calamitati naturale si alte catastrofe, in agricultura. Lege 381/2002

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 24 january 2022, 5:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro