Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Vasile Puscas > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Vasile PUSCAS
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Questionno.24A/16-02-2005
  Referitor la stadiul pregătirii pentru aderarea României la UE, în domeniul Capitolului 24, Justiție și Afaceri Interne, cu referire la reforma justiției.

 2. Interpellationno.29B/22-02-2005
  Referitor la Colegiul Farmaciștilor din România.

 3. Interpellationno.30B/22-02-2005
  Referitor la Tratatul de Aderare.

 4. Interpellationno.76B/08-03-2005
  Referitor la modificarea structurii regiunilor de dezvoltare a României.

 5. Interpellationno.77B/08-03-2005
  Solicitare de explicații privind măsurile fiscale propuse de Guvernul României.

 6. Interpellationno.126B/22-03-2005
  Pregătirea agriculturii românești pentru noua Politică Agricolă Comună.

 7. Questionno.90A/23-03-2005
  Funcționarea arhivelor instanțelor judecătorești.

 8. Questionno.106A/29-03-2005
  Strategia de sezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României.

 9. Interpellationno.154B/12-04-2005
  Pregătirea etapelor pentru accesarea fondurilor structurale.

 10. Interpellationno.203B/26-04-2005
  Ratificarea begetului și prioritățile pregătirii pentru aderarea României la UE.

 11. Questionno.247A/16-05-2005
  Referitor la calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice.

 12. Questionno.287A/25-05-2005
  Sistemul de punctare discriminatoriu, în cazul acordării locuințelor ANL în cartierul Cetatea Fetei din localitatea Florești, jud.Cluj.

 13. Questionno.307A/31-05-2005
  Strategia Agenției Române pentru Investiții Străine pentru atragerea de investiții străine directe.

 14. Questionno.358A/13-06-2005
  Situația familiilor de rromi din Pata Rit, Cluj-Napoca.

 15. Interpellationno.334B/14-06-2005
  Licitația organizată de către Ministerul Econimiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida din jud.Cluj.

 16. Questionno.387A/21-06-2005
  Clarificarea și transparența procedurii de stabilire a prețului la energia electrică.

 17. Interpellationno.386B/14-09-2005
  Referitor la mesajul Guvernului României la a 51-a bienală de la Veneția.

 18. Interpellationno.439B/20-09-2005
  Privind stadiul de implementare a programului "Deceniul de incluziune a rromilor".

 19. Questionno.504A/27-09-2005
  Prezentarea Programului de regularizare a bazinului râului Someș și stadiul aplicării acestuia.

 20. Questionno.505A/27-09-2005
  Sprijinirea finanțării Spitalului de Urgență din Cluj Napoca.

 21. Questionno.506A/27-09-2005
  Integritate versus corupție.

 22. Questionno.507A/27-09-2005
  Finanțarea construcției unui sediu pentru Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca.

 23. Questionno.527A/03-10-2005
  Baza legală a implicării Armatei în operațiunile civile recente.

 24. Interpellationno.532B/04-10-2005
  Privind angajarea fondurilor europene și internaționale.

 25. Interpellationno.533B/04-10-2005
  Corupția sistemului vamal din România.

 26. Interpellationno.534B/04-10-2005
  Situația copiilor abandonați din România.

 27. Interpellationno.535B/04-10-2005
  Privind măsurile de sprijinire a agriculturii transilvănene.

 28. Interpellationno.536B/04-10-2005
  Finanțarea activității Consiliului Superior al magistraturii.

 29. Questionno.554A/10-10-2005
  Referitor la implementarea Programului Natura 2000.

 30. Questionno.555A/10-10-2005
  Protecția Parcului Natural Munții Apuseni.

 31. Interpellationno.561B/18-10-2005
  Crearea Fondului Public pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate, inclus în Bugetul pe anul 2006.

 32. Questionno.618A/24-10-2005
  Referitor la independența justiției.

 33. Questionno.619A/24-10-2005
  Referitor la standardele de protecție a mediului.

 34. Questionno.620A/24-10-2005
  Referitor la poziția Guvernului la imixtiunea politicului în universitate.

 35. Questionno.621A/24-10-2005
  Stoparea poluării cu rumeguș.

 36. Interpellationno.659B/08-11-2005
  Neaplicarea de către Guvernul României a principiului dialogului social, susținut de Direcția Consiliului 2000/43/CE, 29 iunie 2000.

 37. Interpellationno.678B/08-11-2005
  Nota de fundamentare la Proiectul Legii privind protecția mediului.

 38. Interpellationno.679B/08-11-2005
  Relația Justiției cu cetățeanul (petițiile domnului Duduț Fleșer Ioan, Cluj-Napoca).

 39. Interpellationno.685B/08-11-2005
  Asigurarea surselor de cofinanțare a programelor UE și pentru investiții publice - 2006 și 2007-2009.

 40. Questionno.708A/15-11-2005
  Situația ariilor protejate.

 41. Questionno.709A/15-11-2005
  Licitația organizată de către Ministerul Economiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida, jud.Cluj.

 42. Questionno.710A/15-11-2005
  Modernizarea instalațiilor de incinerare și a crematoriilor.

 43. Questionno.711A/15-11-2005
  Privind criteriile de evaluare ale directorilor de școli de către Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

 44. Interpellationno.768B/22-11-2005
  Situația învățământului postliceal românesc.

 45. Questionno.808A/29-11-2005
  Politica fiscală și efectele sale asupra populației.

 46. Questionno.810A/29-11-2005
  Referitor la obligativitatea redepunerii documentației pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului de către persoanele existente în plată, conform OUG 148/2005.

 47. Interpellationno.857B/06-12-2005
  Programul de pregătire a României pentru momentul aderării )post-aderare).

 48. Interpellationno.858B/06-12-2005
  Măsuri pentru eradicarea violenței în unitățile de învățământ din România.

 49. Interpellationno.859B/06-12-2005
  Structura de coordonare a procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană și a etapei post-aderare.

 50. Interpellationno.860B/06-12-2005
  Corelarea politicilor fiscale și monetare.

 51. Interpellationno.861B/06-12-2005
  Poziția României în cadrul negocierilor privind definitivarea bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013.

 52. Questionno.898A/13-12-2005
  Situația categoriei pensionarilor proveniți din domeniul cercetării științifice (Academia Română și unuversități).

 53. Interpellationno.954B/20-12-2005
  Motivația demiterii directorilor de spitale din jud.Cluj.

 54. Interpellationno.955B/20-12-2005
  Strategia privind stoparea tăierilor ilegale de păduri.

 55. Questionno.1013A/08-02-2006
  Programul privind măsurile fiscale pentru sprijinirea politicilor publice pe termen mediu și lung.

 56. Questionno.1014A/08-02-2006
  Măsurile de sprijinire a dezvoltării turismului din România.

 57. Questionno.1015A/08-02-2006
  Programele privind dotarea cu aparatură performantă a școlilor din mediul rural.

 58. Questionno.1065A/15-02-2006
  Finalizarea lucrărilor construcției clădirii Grupului Școlar Huedin.

 59. Questionno.1066A/15-02-2006
  Acțiunile statutului român privind patrimoniul Fundației Gojdu.

 60. Questionno.1067A/15-02-2006
  Strategia MMSSF privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

 61. Interpellationno.1141B/21-02-2006
  Referitor la situația doctoranzilor Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 62. Interpellationno.1142B/21-02-2006
  Referitor la evacuarea sediului Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Cluj.

 63. Interpellationno.1143B/21-02-2006
  Privind ineficiența măsurilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

 64. Questionno.1129A/27-02-2006
  Privind modul în care statul român înțelege să susțină și să apere drepturile cetățenilor români.

 65. Questionno.1130A/27-02-2006
  Privind efectele aplicării noilor legi privind proprietatea, la nivelul jud.Cluj.

 66. Interpellationno.1232B/07-03-2006
  Situația angajaților din clinicile de medicina muncii este una foarte precară.

 67. Questionno.1224A/14-03-2006
  Finanțarea modernizării Aeroportului Internațional Cluj.

 68. Questionno.1225A/14-03-2006
  Alocarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor la căile de acces către cartierul Cetatea Fetei, com.Florești, jud.Cluj.

 69. Questionno.1260A/22-03-2006
  Măsurile pentru rezolvarea situației persoanelor suferinde de diabet din jud.Cluj.

 70. Questionno.1261A/22-03-2006
  Explicații privind planul de măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă.

 71. Interpellationno.1394B/29-03-2006
  Programul național de reformă a României în contextul implementării Strategiei Lisabona.

 72. Questionno.1350A/05-04-2006
  Referitor la planul de măsuri în vederea prevenirii calamităților provocate de inundații.

 73. Questionno.1351A/05-04-2006
  Starea agriculturii românești înaintea Raportului de monitorizare a Comisiei Europene, din luna mai 2006.

 74. Interpellationno.1437B/11-04-2006
  Construirea unei centuri de ocolire a Municipiului Cluj-Napoca.

 75. Questionno.1538A/10-05-2006
  Sprijinirea accesului tinerilor din mediul rural la educația preuniversitară și universitară.

 76. Questionno.1661A/31-05-2006
  Criteriile pentru stabilirea membrilor comisiei care va analiza Formularul Standard Natura 2000.

 77. Questionno.1802A/20-06-2006
  Situația bugetară din Ministerul Educației și Cercetării.

 78. Questionno.1803A/20-06-2006
  Măsura discriminatorie introdusă de Legea 95/2006 privitoare la pensionarea medicilor pe criteriul de gen și vârstă.

 79. Interpellationno.1974B/12-09-2006
  Privind stadiul elaborării proiectului legislativ privind salarizarea personalului didactic.

 80. Questionno.1966A/20-09-2006
  Referitor la calendarul adoptării legii salarizării personalului auxiliar din justiție.

 81. Questionno.1967A/20-09-2006
  Situația proiectelor Nabuccov și oleoductului Constanța-Trieste.

 82. Questionno.2046A/17-10-2006
  Referitor la programul de reabilitare a drumurilor interjudețene.

 83. Questionno.2047A/17-10-2006
  Referitor la politicile de diminuare a șomajului în zonele rurale.

 84. Interpellationno.2140B/24-10-2006
  Privind politica de reorganizare a terenurilor agricole din România, în rândul micilor fermieri români.

 85. Questionno.2152A/08-11-2006
  Situația lucrătorilor români care vor dori să lucreze în Statele Membre, după 1 ianuarie 2007.

 86. Questionno.2153A/08-11-2006
  Răspuns al Ministerului Sănătății și Faliliei la Hotărârea 209/27.06.2006 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

 87. Questionno.2154A/08-11-2006
  Alocarea de fonduri pentru restaurarea clădirii Muzeului Național de Artă, Cluj-Napoca.

 88. Questionno.2428A/14-02-2007
  Situația amenajării depozitelor de arhivă din palatul Clujana, Municipiul Cluj-Napoca.

 89. Questionno.2429A/14-02-2007
  Decizia de reâncepere a vaccinării împotriva pestei porcine.

 90. Questionno.2430A/14-02-2007
  Pregătirea producătorilor agricoli autohtoni din zonele rurale pentru activitatea pe piața Uniunii Europene.

 91. Questionno.2431A/14-02-2007
  Stadiul implementării Programului Nașional de Dezvoltare Rurală.

 92. Questionno.2435A/14-02-2007
  Acordarea subvențiilor de la Bugetul de Stat pe anul 2006, pentru crescătorii de bovine.

 93. Questionno.2678A/21-03-2007
  Modalitatea de calculare a prețului energiei electrice folosită de către consumatori.

 94. Questionno.2679A/21-03-2007
  Organizarea activității din teritoriu a Agenției de Plăți și Intervenvenție pentru Agricultura și a Agenției pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

 95. Questionno.2680A/21-03-2007
  Modalitatea de calculare a prețului pe mijloacele de transport Persoane (CFR; transport aerian, transport urban, etc.).

 96. Questionno.2681A/21-03-2007
  Scutirea de la plata obligațiilor fiscale a unui număr de 34 de companii naționale și comerciale.

 97. Questionno.2699A/21-03-2007
  Punctajul anual aplicat în cazul grupelor de muncă.

 98. Questionno.2700A/21-03-2007
  Stagiile de cotizare în cazul pensionarilor care au lucrat în subteran.

 99. Questionno.2701A/21-03-2007
  Asistența medicală a populației din mediul rural din jud.Cluj.

 100. Interpellationno.2710B/24-04-2007
  Asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.

 101. Interpellationno.2714B/24-04-2007
  Situația rampei de gunoi de la Pata Rat din Cluj-Napoca.

 102. Interpellationno.2715B/24-04-2007
  Finalizarea procesului de operaționalizare a agențiilor de plăți intervenție pentru agricultură.

 103. Questionno.2905A/02-05-2007
  Cuantumul legislației comunitare care nu a fost încă implementată.

 104. Questionno.2906A/02-05-2007
  Protestul Federației Sindicale a Veterinarilor din România.

 105. Questionno.2907A/02-05-2007
  protecția și asigurarea forței de muncă în domenii deficitare.

 106. Questionno.2908A/02-05-2007
  Privind strategia de încurajare a operării companiilor alimentare românești pe Piața Internă a Uniunii Europene.

 107. Questionno.2909A/02-05-2007
  Privind măsurile de evaluare și realizarea managementului de risc al inundațiilor.

 108. Interpellationno.2753B/22-05-2007
  Decontaminarea depozitelor de lindan din mun.Turda, jud.Cluj.

 109. Interpellationno.2754B/22-05-2007
  Amenajarea depozitelor pentru deșeuri electronice.

 110. Interpellationno.2774B/22-05-2007
  Strategia energetică a României.

 111. Interpellationno.2775B/22-05-2007
  Discriminarea determinată de legea farmaciilor.

 112. Interpellationno.2827B/04-06-2007
  Relocarea unor instituții deconcentrate de la Cluj Napoca.

 113. Interpellationno.2872B/05-06-2007
  Situația spitalelor din jud.Cluj, amplasate pe terenuri ce fac obiectul revendicărilor de către foștii proprietari.

 114. Interpellationno.2873B/05-06-2007
  Stadiul licitației privind modernizarea rețelei de apă și canalizare din Cluj-Napoca.

 115. Interpellationno.2874B/05-06-2007
  Modalitatea de asigurare a pazei pădurilor aflate în proprietatea persoanelor cu venituri scăzute.

 116. Questionno.3235A/13-06-2007
  Criza locurilor în grădinițele de stat.

 117. Questionno.3236A/13-06-2007
  Situația terenului necesar construirii spitalului de urgență din Cluj Napoca.

 118. Interpellationno.3022B/25-09-2007
  Principiul colegialității completului de judecată pentru cauzele de contecios administrativ, introdus prin Legea 262/2007.

 119. Interpellationno.3051B/25-09-2007
  Funcționarea Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj-Napoca.

 120. Interpellationno.3052B/25-09-2007
  Continuarea proiectului ANL de șa Cetatea Fetei, jud.Cluj.

 121. Interpellationno.3053B/25-09-2007
  Finanțarea pentru studiile masterale și pentru proiectele doctorale.

 122. Interpellationno.3107B/09-10-2007
  Restructurarea Companiei Naționale Poșta Română.

 123. Interpellationno.3108B/09-10-2007
  Situația locatarilor din imobilul situat pe strada Iuliu Maniu, nr 1-3, din Cluj-Napoca.

 124. Interpellationno.3109B/09-10-2007
  Funcționarea unităților sanitare ce oferă servicii de dializă.

 125. Interpellationno.3185B/23-10-2007
  Asistența medicală de urgență.

 126. Interpellationno.3186B/23-10-2007
  Continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.

 127. Interpellationno.3187B/23-10-2007
  Alocările bugetare pentru investițiile în infrastructură în jud.Cluj.

 128. Interpellationno.3188B/23-10-2007
  Acordarea ajutorului de stat Uzinei de Automobile de la Craiova.

 129. Questionno.3684A/23-10-2007
  Scăderea volumului investițiilor străine directe în România.

 130. Questionno.3798A/07-11-2007
  Gradul de poluare a apei și solului din mun.Cluj-Napoca.

 131. Questionno.3799A/07-11-2007
  Situația terenurilor aparținând cetățenilor din loc.Feleacu din jud.Cluj.

 132. Questionno.3800A/07-11-2007
  Gestionarea ariilor protejate.

 133. Interpellationno.3237B/13-11-2007
  Strategia națională de luptă împotriva cancerului.

 134. Interpellationno.3238B/13-11-2007
  Funcționarea programului național de evaluare a sănătății populației.

 135. Interpellationno.3239B/13-11-2007
  Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în România.

 136. Interpellationno.3240B/13-11-2007
  Dezvoltarea unor politici de atragere și menținere în țară a specialiștilor.

 137. Interpellationno.3241B/13-11-2007
  Revendicările personalului din domeniul sanitar.

 138. Interpellationno.3321B/13-11-2007
  Situația fondurilor pentru modernizarea drumurilor județene Răchițele-Ic Ponor și Tureni-Aiton-Gheorgheni.

 139. Interpellationno.3336B/13-11-2007
  Conservarea și dezvoltarea fondului forestier din România.

 140. Interpellationno.3394B/11-12-2007
  Dotarea secției de radiologie a Centrului de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca cu aparatură modernă.

 141. Interpellationno.3395B/11-12-2007
  Dotarea cu un angiograf a Institutului Inimii "Nicolae Stăncioiu" din Cluj-Napoca.

 142. Interpellationno.3396B/11-12-2007
  Finanțarea clinicilor de obstretică și ginecologie din Cluj-Napoca.

 143. Questionno.4138A/11-02-2008
  Asigurarea accesului copiilor din satele clujene la învățământul preșcolar.

 144. Questionno.4139A/11-02-2008
  Aderarea României la zona euro.

 145. Questionno.4140A/11-02-2008
  Modificarea legislației muncii.

 146. Questionno.4141A/11-02-2008
  Contractul - cadru al unităților medicale clujene.

 147. Questionno.4142A/11-02-2008
  Finanțarea lucrărilor la autostrada Brașov-Borș în anul 2008.

 148. Interpellationno.3487B/12-02-2008
  Contaminarea chimică a terenurilor din vecinătatea uzinei chimice de la Turda.

 149. Interpellationno.3488B/12-02-2008
  Aprovizionarea cu medicamente a instituțiilor sanitare din jud.Cluj.

 150. Interpellationno.3489B/12-02-2008
  Situația Fabricii de Sticlă din Turda (jud.Cluj).

 151. Interpellationno.3490B/12-02-2008
  Cabinetele medicale școlare.

 152. Questionno.4400A/03-03-2008
  Privatizarea AVAS a fabricii Clujana.

 153. Interpellationno.3676B/04-03-2008
  Funcționarea Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.

 154. Interpellationno.3677B/04-03-2008
  Fondurile necesare farmaciilor clujene pentru medicamentele compensate.

 155. Interpellationno.3678B/04-03-2008
  Introducerea gazului metan în localitatea Sânmarghita, jud.Cluj.

 156. Interpellationno.3679B/04-03-2008
  Implementarea sistemului digital de urmărire a produselor accizate.

 157. Interpellationno.3680B/04-03-2008
  Dificultăți întâmpinate de beneficiarii finanțărilor pe programul Sapard.

 158. Interpellationno.3681B/04-03-2008
  Poluarea râului Someșul Mic.

 159. Interpellationno.3682B/04-03-2008
  Alocațiile financiare în vederea dării în exploatare primului tronson al autostrăzii Brașov-Borș.

 160. Interpellationno.3683B/04-03-2008
  Șoseaua de centură a municipiului Turda.

 161. Interpellationno.3684B/04-03-2008
  Continuarea lucrărilor la Ambasada Brașov-Borș.

 162. Questionno.4522A/12-03-2008
  Actualizarea documentelor de evaluare a sănătății cabalinelor.

 163. Questionno.4523A/12-03-2008
  Prețul produselor lactate.

 164. Questionno.4524A/12-03-2008
  Costurile tronsoanelor de autostradă Brașov-Borș care urmează să fie executate în 2009.

 165. Questionno.4525A/12-03-2008
  Salarizarea funcționarilor publici cu funcții specifice.

 166. Interpellationno.3808B/18-03-2008
  Contractarea de către fermierii români a unor credite în vederea asigurării cofinanțării proiectelor derulate prin PNDR.

 167. Interpellationno.3809B/18-03-2008
  efectele concesionărilor în domeniul infrastructurii.

 168. Interpellationno.3810B/18-03-2008
  Achitarea către fermierii români a plăților directe pentru suprafețele cultivate.

 169. Questionno.4777A/21-04-2008
  Responsabilitatea în cazul deciziilor guvernamentele infirmate de justiție.

 170. Questionno.4919A/14-05-2008
  Salarizarea funcționarilor publici cu funcții specifice.

 171. Questionno.4960A/18-06-2008
  Amenajarea unui Centru regional de reciclare a deșeurilor, în localitatea Pădureni, com.Chinteni, jud.Cluj.

 172. Questionno.4961A/18-06-2008
  Situația Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

 173. Questionno.4962A/18-06-2008
  Implementarea strategiei de prevenție a calamităților naturale.

 174. Questionno.4963A/18-06-2008
  Finanțarea pentru crescătorii de animale din România.

 175. Questionno.4964A/18-06-2008
  Responsabilitatea în cazul deciziilor guvernamentale infirmate de justiție.

 176. Interpellationno.4003B/24-06-2008
  Accesul populației la Internet.

 177. Interpellationno.4004B/24-06-2008
  Finanțarea proiectului autostrăzii urbane pentru municipiul Cluj-Napoca.

 178. Interpellationno.4005B/24-06-2008
  Creșterea nivelului inflației în România.

 179. Interpellationno.4006B/24-06-2008
  Încălcarea principiului liberei concurențe în România.

 180. Interpellationno.4170B/23-09-2008
  Accesul cetățenilor la medicamentele compensate.

 181. Interpellationno.4171B/23-09-2008
  privind strategia MEF pentru controlarea creșterii datoriei publice.

 182. Interpellationno.4172B/23-09-2008
  Terenul pentru construirea clădirii pentru Filarmonica din Cluj.

 183. Interpellationno.4173B/23-09-2008
  Stadiul plăților către medicii veterinari care prestează servicii în baza contractelor cu ANSVA.

 184. Interpellationno.4174B/23-09-2008
  Stadiul aplicării Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului 2008.

 185. Interpellationno.4175B/23-09-2008
  Stadiul aplicării strategiei de combatere a pestei porcine.

 186. Questionno.5186A/24-09-2008
  Aprovizionarea cabinetelor veterinare cu vaccinuri.

 187. Questionno.5187A/24-09-2008
  Stadiul plăților către medicii veterinari care prestează servicii în baza contractelor cu ANSVA.

 188. Questionno.5188A/24-09-2008
  Stadiul aplicării Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului 2008.

 189. Questionno.5196A/24-09-2008
  Privatizarea institutelor de cercetare proiectare.

 190. Interpellationno.4298B/07-10-2008
  Strategia privind încurjarea medicilor specialiști din România să urmeze o carieră profesională în țară.

 191. Interpellationno.4345B/08-10-2008
  Sancțiunile pentru nerespectarea hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțele române precum și achitarea costurilor provocate de acele decizii guvernamentale infirmate de Justiție.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 janvier 2022, 20:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro