Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2021

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 52/01-02-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Silviu Vexler
la comisii
2. 62/01-02-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Silviu Vexler
la comisii
3. 66/01-02-2021 pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active
Silviu Vexler
la comisii
4. 67/01-02-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Varujan Pambuccian
la comisii
5. 74/01-02-2021 privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii
Varujan Pambuccian
Lege 82/2021
6. 129/22-03-2021 pentru completarea art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011
Cătălin-Zamfir Manea
Lege 271/2021
7. 130/22-03-2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Cătălin-Zamfir Manea
procedura legislativa încetata
8. 166/21-04-2021 pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune
Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler
Lege 169/2021
9. 167/21-04-2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler Varujan Pambuccian
Lege 154/2021
10. 170/21-04-2021 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ionel Stancu Iusein Ibram Silviu Vexler
la comisii
11. 180/05-05-2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004
Varujan Pambuccian
Lege 179/2021
12. 197/10-05-2021 pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Silviu Vexler Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
la comisii
13. 228/02-06-2021 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Iusein Ibram Silviu Vexler Cătălin-Zamfir Manea
la Senat
14. 239/02-06-2021 pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Adrian-Miroslav Merka Silviu Feodor
Lege 304/2021
15. 243/02-06-2021 pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Silviu Vexler Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
la Senat
16. 269/16-06-2021 pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011
Cătălin-Zamfir Manea
Lege 321/2021
17. 272/16-06-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
18. 276/16-06-2021 pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț
Lege 220/2021
19. 289/28-06-2021 pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Cătălin-Zamfir Manea
pe ordinea de zi
20. 291/28-06-2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
21. 292/28-06-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Andi-Gabriel Grosaru
la comisii
22. 299/30-06-2021 pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Varol Amet Silviu Vexler
raport
depus
23. 301/30-06-2021 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Varujan Pambuccian Ovidiu Victor Ganț
la comisii
24. 302/30-06-2021 pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian
la comisii
25. 304/30-06-2021 pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
Cătălin-Zamfir Manea Bogdan-Alin Stoica Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Ionel Stancu
la comisii
26. 309/01-09-2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Varol Amet Cătălin-Zamfir Manea
la Senat
27. 314/01-09-2021 pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț
procedura legislativa încetata
28. 315/01-09-2021 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Silviu Feodor Dragoș Gabriel Zisopol
la Senat
29. 316/01-09-2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Ionel Stancu
la Senat
30. 321/01-09-2021 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Varol Amet Ognean Crîstici Cătălin-Zamfir Manea Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
31. 322/01-09-2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Ovidiu Victor Ganț
Lege 267/2021
32. 329/14-09-2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Silviu Feodor Andi-Gabriel Grosaru Iusein Ibram Ghervazen Longher Cătălin-Zamfir Manea Adrian-Miroslav Merka Nicolae-Miroslav Petrețchi Bogdan-Alin Stoica Varol Amet Ognean Crîstici Gheorghe Nacov Ionel Stancu Iulius Marian Firczak Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Vexler Varujan Pambuccian Ovidiu Victor Ganț
la Senat
33. 336/14-09-2021 pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Giureci-Slobodan Ghera Cătălin-Zamfir Manea Giureci-Slobodan Ghera Ionel Stancu Bogdan-Alin Stoica
la comisii
34. 369/20-09-2021 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Gheorghe Nacov
la promulgare
35. 376/20-09-2021 pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Silviu Vexler
la comisii
36. 401/27-09-2021 privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic
Andi-Gabriel Grosaru
sesizare de
neconstitutionalitate
37. 402/27-09-2021 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ionel Stancu
la comisii
38. 423/04-10-2021 pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare
Varol Amet
la comisii
39. 424/04-10-2021 pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
Varol Amet
la comisii
40. 426/04-10-2021 privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”
Bogdan-Alin Stoica Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera
la comisii
41. 432/11-10-2021 privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Gheorghe Nacov
la Senat
42. 433/11-10-2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Andi-Gabriel Grosaru
la Senat
43. 436/11-10-2021 pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Silviu Feodor
Lege 291/2021
44. 437/11-10-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
Iusein Ibram
la comisii
45. 440/11-10-2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Ghervazen Longher Silviu Feodor Dragoș Gabriel Zisopol
raport
depus
46. 451/11-10-2021 pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Varol Amet
la comisii
47. 455/11-10-2021 pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Feodor Silviu Vexler
la comisii
48. 458/11-10-2021 pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
Andi-Gabriel Grosaru
la comisii
49. 461/18-10-2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului
Varujan Pambuccian Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț
Lege 276/2021
50. 470/18-10-2021 pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Adrian-Miroslav Merka Cătălin-Zamfir Manea Ognean Crîstici Silviu Feodor Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 23/2022
51. 471/18-10-2021 privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi
Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
52. 487/18-10-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Varol Amet
la comisii
53. 490/18-10-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Dragoș Gabriel Zisopol Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
54. 493/18-10-2021 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera
raport
depus
55. 498/18-10-2021 pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Andi-Gabriel Grosaru
la comisii
56. 502/18-10-2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020
Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
57. 518/25-10-2021 privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”
Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț
la comisii
58. 524/25-10-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
Silviu Feodor Varol Amet
la comisii
59. 528/25-10-2021 pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848
Ognean Crîstici Silviu Feodor Adrian-Miroslav Merka Cătălin-Zamfir Manea Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
60. 532/25-10-2021 privind completarea Codului de Procedură Civilă
Cătălin-Zamfir Manea Iusein Ibram Ionel Stancu Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
61. 536/25-10-2021 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
Silviu Feodor Cătălin-Zamfir Manea Ognean Crîstici Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol
sesizare de
neconstitutionalitate
62. 537/02-11-2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Cătălin-Zamfir Manea
la comisii
63. 538/02-11-2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
64. 571/22-11-2021 pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
65. 575/07-12-2021 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix
Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Adrian-Miroslav Merka Ghervazen Longher Silviu Feodor Varol Amet
aviz/
punct de vedere
solicitat
66. 581/07-12-2021 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Bogdan-Alin Stoica
la comisii
67. 587/07-12-2021 pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Varol Amet
la comisii
68. 614/21-12-2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Ognean Crîstici Iusein Ibram Cătălin-Zamfir Manea Adrian-Miroslav Merka Bogdan-Alin Stoica Silviu Feodor Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Ionel Stancu Gheorghe Nacov Varujan Pambuccian
aviz/
punct de vedere
solicitat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 23:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro