Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Structuri parlamentare 2008-2012 > Parlamentul României > Comisii > UNESCO Versiunea pentru printare
Evenimente din 2010 2008-2012

Comunicat de presa

          Marți, 23 februarie, Președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, Horea Dorin Uioreanu, a avut o întrevedere cu domnul Gheorghe Postică, viceministru al Ministerului Culturii și Turismului din Republica Moldova.
          Întâlnirea a fost un bun prilej de consultări reciproce privind modalitățile de cooperare între cele două state pe probleme de patrimoniu UNESCO și stabilirea unor strategii comune de acțiune la nivel internațional. De asemenea, s-au pus bazele unui parteneriat transfrontalier în sensul armonizării legislației de protecție a patrimoniului material și imaterial precum și punerea în aplicare de către România și Republica Moldova a obligațiilor ce decurg din semnarea Convențiilor UNESCO.
          In urma discuțiilor, Horea Dorin Uioreanu și Gheorghe Postică și-au exprimat speranța că această întrevedere reprezintă un pas important în relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova la nivel cultural.
perioada: 23 februarie 2010

Consiliul Executiv al UNESCO

          În intervalul 8-15 aprilie 2010 au avut loc la Paris lucrările Comitetului pentru Convenții și Recomandări (CR), organism subsidiar al Consiliului Executiv al UNESCO, format din reprezentanți ai 29 de state, printre care și România. Constituirea Comitetului pentru Convenții si Recomandări a fost decisă la cea de-a 15-a Conferință Generală a UNESCO și are drept scop examinarea rapoartelor prezentate de către statele membre în aplicarea convențiilor și recomandărilor adoptate sub auspiciile UNESCO.

          Din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO  a participat domnul senator Nicula Vasile-Cosmin. 

perioada: Consiliului Executiv al UNESCO, Paris 8-15 aprilie

Forumul parlamentarilor Americii Latine și Caraibelor pentru Educație (FLACPED)

          În perioada 4 - 5 mai 2010 va avea loc la Santiago de Chile, Chile, Forumul parlamentarilor Americii Latine și Caraibelor pentru Educație (FLACPED), unde Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost invitată să desemneze un reprezentant care să susțină un discurs privind exemplul inedit al creării unei comisii permanente pentru UNESCO.
          Din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului a fost desemnat să participe la lucrările forumului domnul deputat Daniel Ionuț Bărbulescu.
perioada: 4 mai 2010

Editia a patra a Seminarului Rețelei de experți din Sud-Estul Europei în domeniile patrimoniului cultural imaterial

          Marți, 4 mai 2010, Președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, deputatul Horea Dorin Uioreanu, a participat la lucrările celei de-a patra ediții a Seminarului Rețelei de experți din Sud-Estul Europei în domeniile patrimoniului cultural imaterial. Evenimentul este organizat de UNESCO BRESCE Veneția, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.
Prezent la deschiderea lucrărilor seminarului, domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, a vorbit despre importanța inițiativelor UNESCO în domeniul politicilor și programelor de conservare ale patrimoniului imaterial, despre riscurile și oportunități turismului cultural, precum și despre necesitatea imediată a revitalizării patrimoniului cultural imaterial.
          Dl Deputat Uioreanu a reamintit implicarea permanentă a Comisiei parlamentare comune UNESCO în sprijinirea programelor, acțiunilor, rezoluțiilor și manifestărilor UNESCO și faptul că aceasta încurajează participarea organizațiilor neguvernamentale, a diverselor personalități, la elaborarea și punerea în practică a programelor UNESCO.
          De asemenea președintele comisiei a reamintit că România are înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial 10 poziții (31 de monumente istorice și naturale) și 14 candidaturi, precum și 2 elemente de patrimoniu imaterial pe Lista Patrimoniului Imaterial (Calușul și Doina) ceea ce plasează România deocamdată pe locul 42 din 122 de țări.
         Rețeaua de experți a țărilor din Sud Estul Europei a fost înființată în anul 2007, în scopul creării unei platforme comune în regiune și în vederea constituirii unei poziții ferme pe plan internațional privind punere în valoare a elementelor aparținând patrimoniului imaterial.
          Seminarul se desfășoară în perioada 4-7 mai 2010 la Râmnicu Vâlcea.
perioada: 4 mai 2010

Ceremonia oficială de lansare a Inițiativei Alianța Civilizațiilor în România

Marți, 18 mai 2010, are loc la Palatul Parlamentului ceremonia oficială de lansare a Inițiativei Alianța Civilizațiilor în România, eveniment desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Diversității Culturale.
Evenimentul este organizat la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, cu sprijinul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului și al Agențiilor Rezidente ONU în Romania, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților, Doamna Roberta Alma Anastase.
În cadrul evenimentului va avea loc semnarea Cartei Alianței Civilizațiilor, reprezentând un angajament comun al partenerilor inițiativei de promovare a diversității culturale, etnice și religioase.
perioada: 18 mai 2010

Comunicat de presa-Ceremonia oficiala de lansare a Initiativei Alianța Civilizațiilor în România

Președintele Comisiei Permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, dl. deputat Horea Dorin Uioreanu a declarat în deschiderea evenimentului:  
“Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, partener al Alianței Civilizațiilor în Romania, susține și promovează solidaritatea umană indiferent de cultură, etnie sau religie, pentru îndeplinirea unor deziderate comune și în interesul societății în ansamblu.
Într-un context mondial în care societatea evoluează cu o viteză foarte mare, considerăm că este esențială implementarea unor politici de gestionare a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase care să vizeze punerea în valoare a idealurilor comune și să combată discriminarea de orice fel.
Ceea ce ne definește și ne identifică într-o lume grăbită și multicoloră, trebuie înteles și protejat, pentru a putea face față provocărilor momentului, căruia îi suntem martori și creatori deopotrivă.
A construi sigur, a dezvolta durabil, înseamnă a pune, între altele, în acord propriile capacități, a impune nevoia de cunoaștere reciprocă, de dialog, de respect al drepturilor fiecăruia pentru a putea răspunde cât mai aplicat nevoilor societății actuale, fără a compromite cu nimic capacitatea generațiilor ce vor veni de a fi la fel de eficiente în fața provocărilor ce le așteaptă’’.
perioada: 18 mai 2010

Forumului Parlamentarilor Arabi pentru Educație (FARPED IV)

          În perioada 7-8 iunie 2010 au avut loc la Beirut lucrările Forumului Parlamentarilor Arabi pentru Educație (FARPED IV), manifestare organizată sub patronajul UNESCO.
          La această acțiune au participat parlamentari din toate statele arabe și reprezentanți UNESCO, obiectivul principal fiind discutarea situației educației în spațiul arab, combaterea abandonului școlar și analfabetismului, precum și dezvoltarea relațiilor dintre instituțiile parlamentare arabe și organizațiile internaționale, în particular UNESCO.
România a fost singurul stat din afara spațiului arab invitat să participe la acest eveniment, pentru a prezenta experiența înființării Comisiei permanente comune pentru relația cu UNESCO.
Din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO  a participat domnul deputat Mircia Giurgiu, care a rostit o alocuțiune pe tema funcționării Comisiei. Parlamentarii arabi au manifestat un real interes și au solicitat detalii privind modul în care a fost înființat acest organism și au lansat o dezbatere privind posibilitatea înființării și funcționării unor comisii similare la nivelul parlamentelor statelor arabe. 
perioada: 9 iunie 2010

Marți, 29 iunie a.c., Președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, Horea Dorin Uioreanu, a avut o întrevedere cu un grup de reprezentanți ai UNESCO din Irak, Tunisia și Japonia.
Domnul președinte, Horea Dorin Uioreanu a prezentat aspecte legate de necesitatea protejarii rezervației naturale Delta Dunării și problemele cu care se confruntă aceasta.
S-a arătat că toate inițiativele de dezvoltare durabilă în Delta Dunării sunt susținute de către comisie.
De asemenea, a fost subliniată unicitatea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO dedicată problematicilor UNESCO la nivel național și internațional și demersurile prin care comisia, împreună cu UNESCO, promovează implicarea Parlamentelor din alte țări în politicile educaționale și culturale al UNESCO.
Dr. Ali (Abdul-Zhra Zebon) Al-Lami, Coordonator National al Proiectului, a mulțumit pentru primire și a prezentat situația și problemele cu care se confruntă rezervația naturală Marshlands(Delta irakiană), cea mai mare rezervație din Orientul Mijlociu.
În finalul întrevederii, s-a exprimat speranța unei colaborări viitoare privind problematica pe linie UNESCO (strategii pe termen mediu și lung, programe naționale, instituții/organisme responsabile de gestionare, finanțare, implementare, după caz).
perioada: Comunicat de presa

Informare privind participarea delegației României la cea de a patra reuniune a Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial(Abu Dhabi)

În perioada 28 septembrie - 2 octombrie au avut loc la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, lucrările celei de a patra reuniuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, punctele principale ale agendei reuniunii din acest an fiind:
  •  contribuția ONG-urilor la punerea în aplicare a directivelor operaționale ale Convenției;
  • planul financiar al anului în curs;
  • înscrierea primelor elemente în cele două Liste ale UNESCO de patrimoniu cultural imaterial, respectiv Lista Reprezentativă și cea de Salvgardare Urgentă;
  • proiectul de modificare a calendarului de înscriere pe cele două Liste.
perioada: 3 octombrie 2010

Sesiunea a 185-a a Consiliului Executiv al UNESCO

            In perioada 5-21 octombrie a avut loc la Paris sesiunea a 185-a a Consiliului Executiv al UNESCO, organism interguvernamental format din 58 de state, printre care și România.
Delegația României a fost compusă din Petru Dumitriu, reprezentantul nominal în Consiliul Executiv, ambasadorul Nicolae Manolescu, delegatul permanent pe lângă UNESCO și Lilian Zamfiroiu, ministru-consilier la Delegația pemanentă pe lângă UNESCO – Paris.
Pe parcursul sesiunii s-a deplasat la Paris pentru a asista la sesiunea Consiliului Executiv senatorul Bașa Petru, membru al Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO.
perioada: 22 octombrie 2010

Comunicat de presa

Ca urmare a articolelor apărute în presa centrală și locală de astăzi, 30 noiembrie 2010, referitoare la poziția domnului Dennis G. Rodwell privind subiectul Roșia Montană, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, face următoarele precizări:
Statul român, semnatar al Convenției Mondiale pentru Patrimoniu, prin instituțiile abilitate, este cel care decide obiectivele pasibile să fie incluse în patrimoniul cultural universal, respectiv introducerea sitului Roșia Montană pe lista tentativă a UNESCO.
Opinia domnului arh. Dennis G. Rodwell, membru ICOMOS, contravine cu rezoluțiile adoptate de Consiliului Internațional pentru Monumente și Situri (ICOMOS),  - organism responsabil cu evaluarea monumentelor propuse pentru fi înscrise pe lista patrimoniului mondial al UNESCO - prin care se face apel la autoritățile naționale și la comunitatea internațională de a interveni pentru a asigura o protecție adecvată acestui sit.
Dat fiind faptul că raportul a fost întocmit la cererea companiei Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), ridică semne de întrebare privind obiectivitatea acestuia, reprezentând strict punctul de vedere al dl. arh. Rodwell.
Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO se angajează să susțină includerea sitului Roșia Montană pe lista tentativă prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa.
perioada: 30 noiembrie 2010
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 10:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro