Monitorul Oficial
nr. 893/10 decembrie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.330/03-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (5) și ale art. 21 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 323/2001
-
  2.   O.U.G. nr.168/27-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003
-
  3.   O.U.G. nr.169/27-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
-
  4.   O.U.G. nr.170/27-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
A
  5.   O.U.G. nr.172/27-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.339/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri și servicii din import necesare finalizării Unității 2 de la CNE Cernavodă
-
  7.   H.G. nr.1.340/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. în vedera retehnologizării stației 400/220 kV Slatina
-
  8.   H.G. nr.1.342/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare și de participare la pregătirea persoanelor cu funcții de conducere în sistemul autorităților administrației publice, a conducătorilor agenților economici și ai instituțiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin pe linia apărării naționale
A
  9.   H.G. nr.1.343/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001
-
  10.   H.G. nr.1.348/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
-
  11.   H.G. nr.1.350/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Gospodărie Comunală" - S.A. Mediaș din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Mediaș, județul Sibiu
-
  12.   H.G. nr.1.353/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Protopopiatul Botoșani a unui imobil proprietate publică a statului
i
  13.   H.G. nr.1.357/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea autorităților publice responsabile de controlul și supravegherea importului, exportului și tranzitului de deșeuri
A
  14.   H.G. nr.1.359/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
-
  15.   H.G. nr.1.360/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului lunar al alocației de stat pentru copii
-
  16.   H.G. nr.1.362/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
I
  17.   H.G. nr.1.363/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  18.   H.G. nr.1.367/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului
i
  19.   H.G. nr.1.347/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar Prahova în domeniul public al orașului Sinaia și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sinaia
i


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.