Monitorul Oficial
nr. 817/12 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.587/29-10-2002 
LEGE pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
V
  2.   D. nr.850/28-10-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  3.   L. nr.594/29-10-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
A
  4.   D. nr.857/28-10-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
-
  5.   L. nr.595/29-10-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare
V
  6.   D. nr.858/28-10-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare
-
  7.   H.G. nr.1.183/24-10-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
V
  8.   Protocol/05-07-2002 
PROTOCOL pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor
V
  9.   H. nr.15/20-04-2002 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor și taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar
A
  10.   H. nr.17/23-10-2002 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.