Monitorul Oficial
nr. 190/20 martie 2002

Publicare
  1.   L. nr.127/18-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară
A
  2.   D. nr.208/14-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară
-
  3.   L. nr.128/18-03-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998
V
  4.   D. nr.209/14-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998
-
  5.   L. nr.129/18-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate
A
  6.   D. nr.210/14-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate
-
  7.   L. nr.130/18-03-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
V
  8.   D. nr.211/14-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
  9.   H.G. nr.235/13-03-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicațiilor“, Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., Companiei Naționale "Poșta Român㓠- S.A., Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, aflate în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
T
  10.   H.G. nr.236/13-03-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, consiliilor locale Reșița, Brebu Nou, Luncavița, Târnova și Văliug, județul Caraș-Severin
i
  11.   O. nr.358/12-11-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Metodelor de analiză pentru determinarea și verificarea compoziției chimice a îngrășămintelor chimice și a unor caracteristici specifice pentru îngrășămintele chimice simple pe bază de azotat de amoniu și conținut mare de azot
A


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.