Monitorul Oficial
nr. 720/12 noiembrie 2001

Publicare
  1.   D. nr.883/12-11-2001 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui adjunct al directorului Serviciului Român de Informații
-
  2.   O.U.G. nr.145/09-11-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
  3.   O. nr.2.103/12-11-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
A


Luni, 15 august 2022, 04:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.