Monitorul Oficial
nr. 309/11 iunie 2001

Publicare
  1.   L. nr.292/05-06-2001 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
SE
  2.   D. nr.393/01-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  3.   L. nr.293/05-06-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii
V
  4.   D. nr.395/04-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii
-
  5.   L. nr.299/07-06-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
V
  6.   D. nr.404/06-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
-
  7.   L. nr.300/07-06-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
A
  8.   D. nr.405/06-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
-
  9.   L. nr.309/07-06-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
V
  10.   D. nr.414/06-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
  11.   D. nr.416/07-06-2001 
DECRET privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Naționale
-
  12.   D. nr.417/07-06-2001 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București
-
  13.   D. nr.418/07-06-2001 
DECRET privind acreditarea și rechemarea unor ambasadori
-
  14.   D. nr.419/07-06-2001 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă
-
  15.   D. nr.420/07-06-2001 
DECRET privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă
-


Miercuri, 17 august 2022, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.