Monitorul Oficial
nr. 90/22 februarie 2001

Publicare
  1.   O. nr.946/12-10-2000 (O.N.C.G.C.)
ORDIN al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții
A
  2.   O. nr.167/14-02-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind certificarea bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi
A
  3.   I./12-10-2000 
INSTRUCTIUNI privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și constructii
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.