Monitorul Oficial
nr. 635/7 decembrie 2000

Publicare
  1.   L. nr.231/04-12-2000 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  2.   D. nr.498/30-11-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
  3.   L. nr.232/04-12-2000 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
SE
  4.   D. nr.499/30-11-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
-
  5.   D. nr.496/30-11-2000 
DECRET privind acordarea drapelului de luptă Batalionului 182 Infanterie
-
  6.   D. nr.497/30-11-2000 
DECRET privind acordarea drapelului de luptă Unității de Instrucție și Pregătire Topogeodezică "General de divizie Constantin I. Brătianu"
-
  7.   D. nr.506/30-11-2000 
DECRET privind înaintarea în gradele următoare a unor generali și a unui contraamiral în retragere și acordarea gradului de general unor colonei și comandori în retragere din Ministerul Apărării Naționale
-
  8.   D. nr.508/30-11-2000 
DECRET privind înaintarea în gradul de general de divizie a unor generali de brigadă din Ministerul de Interne
-
  9.   D. nr.509/30-11-2000 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unor generali în retragere, acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în retragere și acordarea gradului de contraamiral unui comandor în retragere din Ministerul de Interne
-
  10.   O.U.G. nr.246/30-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
A
  11.   H.G. nr.1.198/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind determinarea de către Banc Post - S.A. a nivelului disponibilităților în devize, reprezentând capital social în devize, provenite din împrumuturile contractate în anul 1998 de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de la International Financial Corporation
-
  12.   H.G. nr.1.199/29-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.194/1999 privind declararea zonei miniere Ștei-Nucet, județul Bihor, ca zonă defavorizată
-
  13.   H.G. nr.1.200/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor credite externe în valoare totală de 185 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. în vederea completării finanțării importurilor de resurse energetice pentru iarna 2000-2001
V
  14.   H.G. nr.1.201/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern în favoarea Ministerului Sănătății pentru Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală de înaltă performanță
V
  15.   H.G. nr.1.202/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru Ministerul Sănătății, necesar în vederea finanțării construcției unui corp nou de clădire și dotării acestuia cu aparatură medicală de înaltă performanță în cadrul Institutului Clinic Fundeni București
V
  16.   H.G. nr.1.203/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență
-
  17.   H.G. nr.1.204/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență
-
  18.   H.G. nr.1.216/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind aprobarea dotării Serviciului Național de Evaluare și Examinare cu un autoturism și un microbuz pentru activitățile specifice
-
  19.   H.G. nr.1.217/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind stabilirea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile de învățământ special din subordinea Ministerului Educației Naționale
A
  20.   H.G. nr.1.228/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local Pucioasa, județul Dâmbovița, în administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița
-


Miercuri, 17 august 2022, 01:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.