Monitorul Oficial
nr. 606/25 noiembrie 2000

Publicare
  1.   O.U.G. nr.215/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  2.   O.U.G. nr.217/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea coșului minim de consum lunar
V
  3.   O.U.G. nr.218/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
A
  4.   O.U.G. nr.219/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
A
  5.   O.U.G. nr.220/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
N
  6.   O.U.G. nr.222/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
A
  7.   O.U.G. nr.223/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000
A
  8.   O.U.G. nr.224/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993
V
  9.   O.U.G. nr.225/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
A
  10.   O.U.G. nr.226/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
A
  11.   O.U.G. nr.227/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
A
  12.   O.U.G. nr.229/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
A


Marți, 16 august 2022, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.