Monitorul Oficial
nr. 3/7 ianuarie 2000

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.018/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind amendarea anexei nr.4, pct. 3 - Fondul IID - la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.37/1997, aprobată prin Legea nr.186/1997
V
Publicare
  2.   D.C.C. nr.142/05-10-1999 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 3 din Decretul nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat
-
  3.   D.C.C. nr.151/12-10-1999 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr.166/1998
-
  4.   D.C.C. nr.152/12-10-1999 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 2 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.12/1995
-
  5.   D.C.C. nr.181/16-11-1999 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor
-
  6.   D.C.C. nr.182/16-11-1999 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997 și prin Legea nr.99/1999
-
  7.   O. nr.1.616/24-12-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere
A


Marți, 16 august 2022, 00:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.